GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dlaczego mój dług rośnie?

05 kwietnia 2017

Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że każdy dzień opóźnienia w spłacie długu może powodować wzrost kwoty zadłużenia? Osoby, z którymi kontaktujemy się, często są zdziwione jak – z upływem czasu- dług może wzrosnąć. Można tego uniknąć w prosty sposób – poprzez kontakt z firmą windykacyjną, która jest właścicielem Państwa zadłużenia. Wystarczy chwycić za słuchawkę, aby ustalić warunki podpisania ugody i przerwać proces naliczania dodatkowych kosztów. Nie należy odkładać tej rozmowy na później – im wcześniej Państwo skontaktują się z firmą windykacyjną, tym szybciej może zostać zatrzymany wzrost kosztów.

Poniżej przedstawiamy przegląd kosztów, które mogą być naliczone w trakcie trwania zadłużenia i dodane do pierwotnej kwoty długu:

  1. odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie – wysokość należności z tytułu odsetek zależy od wysokości należności głównej, liczby dni opóźnienia w zapłacie oraz stopy odsetek. Stopa odsetek wynikać może z umowy, jaką zawarliście Państwo z pierwotnym wierzycielem. W przypadku braku uregulowań umownych, stosuje się ustawową stawkę odsetek, która obecnie wynosi 8% w skali roku.
  2. koszty sądowe – w ich skład wchodzi m.in. opłata od pozwu, która – co do zasady – wynosi 5% dochodzonej przed sądem kwoty zadłużenia. Dodatkowo, jeżeli sprawa wymaga powołania biegłego lub tłumacza, ich usługi również kosztują. Wynagrodzenie biegłego i tłumacza ustala sąd w oparciu o obowiązujące przepisy.
  3. koszty zastępstwa procesowego – są to koszty związane z reprezentowaniem strony przez radcę prawnego lub adwokata, a ich wysokość zależy od kwoty zadłużenia. Przykładowo: jeśli kwota zadłużenia to 500,00 zł, wówczas minimalna opłata adwokacka wyniesie 60,00zł; przy zadłużeniu w wysokości od 1.500,00 zł do 5.000,00 zł, koszty zastępstwa procesowego wyniosą już co najmniej 600,00 zł; natomiast jeśli zadłużenie wynosi od 5.000,00zł do 10.000,00 zł, koszty zastępstwa procesowego wzrosną do co najmniej1.200 zł.
  4. Opłata egzekucyjna i wydatki komornika w toku egzekucji – ta część kosztów przysługuje komornikowi w związku z prowadzonymi przez niego czynnościami. Komornik ustala wysokość kosztów postanowieniem, w oparciu o ustawę o komornikach sądowych i egzekucji. Wysokość opłaty egzekucyjnej to – w zależności od tego, z jakich składników majątku komornik przeprowadził egzekucję –8% albo 15% wyegzekwowanego przez komornika świadczenia. Opłatę egzekucyjną w wysokości 8% komornik naliczy w przypadku, gdy egzekucję prowadził z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczeń społecznych czy świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. m.in. zasiłku dla bezrobotnych. Opłata egzekucyjna w wysokości 15% będzie naliczona np. w przypadku egzekucji z nieruchomości. Ustawa określa również limity opłaty egzekucyjnej tj. jej minimalną i maksymalną wysokość. Wydatki komornika to np. należności biegłych, koszty ogłoszeń w pismach, koszty przejazdu komornika i inne wskazane w ustawie.
  5. koszty zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym – są to koszty związane z reprezentowaniem strony (wierzyciela) przez radcę prawnego/adwokata w postępowaniu egzekucyjnym. Zasada jest taka, że w przypadku egzekucji z nieruchomości należy się 50% kosztów zastępstwa prawnego z procesu, a przy egzekucji z innych składników majątku dłużnika 25% kosztów zastępstwa prawnego z procesu (tj. kosztów wskazanych w pkt 3). Przykład: jeżeli komornik egzekwuje dług w wysokości 2.000,00 zł w drodze egzekucji z rachunku bankowego wówczas koszty zastępstwa prawnego wyniosą 150 zł (25% z 600 zł).

Podsumowując, im wyższa kwota zadłużenia, tym większe odsetki, tym wyższa kwota opłaty sądowej i koszty zastępstwa prawnego. Dodatkowo, im starszy dług, tym większa jego wysokość, ponieważ odsetki rosną wraz z upływem czasu.

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładową symulację naliczania kosztów:

Jeżeli pierwotny dług kapitałowy wynosił 10.000.00 zł i od terminu płatności minął rok, a w sprawie zapadł wyrok, lecz wierzyciel nie wszczął jeszcze egzekucji, wówczas koszty (jeśli w sprawie nie powołano biegłego lub tłumacza) wyniosą 2.661,64 zł. A zatem łączne zadłużenie (pierwotny dług + koszty) wyniesie 12.661,64 zł.

Podział kosztów w powyższej sytuacji wygląda następująco:

Odsetki: 961,64 zł
Opłata sądowa: 500,00 zł
Koszty zastępstwa procesowego: 1.200,00 zł
Łącznie: 2.661,64 zł

Dlatego naprawdę warto rozmawiać z firmą windykacyjną i porozumieć się w kwestii podpisania ugody? Każdy dzień zwłoki w kontakcie sprawia, że koszty mogą wzrosnąć. Zachęcamy Państwa do wykonania pierwszego kroku ... Jeden telefon może sprawić, że pozbędą się Państwo problemu zadłużenia.

Ostatnie wpisy

Kalendarz

« MAJ 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.