GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Na czym polega praca windykatora?

13 listopada 2015

Zawód windykatora uchodzi za jeden z najbardziej nielubianych i najtrudniejszych. Choć opinia o złych windykatorach jest powszechna i szanse, aby to się zmieniło, są niestety niewielkie, to pamiętać należy, że nie wszyscy windykatorzy rzeczywiście funkcjonują w sposób niewłaściwy. Profesjonalnym firmom windykacyjnym zależy na wizerunku, bo za nim idą zleceniodawcy.

Podstawą prawną działania wszystkim firm windykacyjnych w Polsce jest zasada swobody działalności gospodarczej wynikająca z Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Głównym zadaniem windykatora jest odzyskanie zaległych należności finansowych na drodze porozumienia korzystnego zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Windykator w sposób profesjonalny powinien podejść do problemu, jaki spotkał jego rozmówcę. Windykator musi być kulturalny i opanowany, nie może być agresywny, nie może krzyczeć, nie może straszyć, ale – podkreślmy to - nie może też angażować się emocjonalnie w problemy dłużnika. Windykator nie może działać na zasadzie wywierania presji psychicznej.

Nazywam się … i dzwonię w imieniu …

Windykator powinien już podczas pierwszej rozmowy poinformować dłużnika, jaki jest cel kontaktu. Powinien przedstawić się, podać nazwę przedsiębiorstwa, które reprezentuje oraz wskazać wierzyciela. Rozmowa telefoniczna służy poznaniu sytuacji dłużnika. Dobrze przeprowadzona ułatwia odzyskanie i nie pogarsza relacji dłużnika z kontrahentami. Próby nawiązania kontaktu telefonicznego windykator podejmować może wyłącznie w określonych godzinach. W trakcie rozmowy pracownik firmy odzyskującej powinien wyjaśnić cel rozmowy, a także ustalić i wyjaśnić wszelkie pojawiające się niejasności czy wątpliwości. Częstotliwość rozmów telefonicznych prowadzonych z dłużnikiem nie może być dla niego uciążliwa. Zadaniem windykatora podczas rozmów telefonicznych jest ustalenie stanu majątkowego i sytuacji osobistej dłużnika. Kolejnym krokiem jest wystosowane do dłużnika wezwanie do zapłaty. Dokument ten powinien precyzyjnie opisywać wierzytelność (tytuł, nazwę wierzyciela, należność główną, datę wymagalności, naliczone odsetki etc.).

Windykacje terenowe

Pracownik firmy zajmującej się odzyskiwaniem nie ma prawa straszyć dłużników. Jego praca w terenie stanowi wzmocnienie windykacji telefonicznej. Wizyty windykatorów terenowych u dłużnika mogą być podejmowane w czasie i miejscu, które nie będą dla niego uciążliwe. Zabronione jest ujawnianie osobom trzecim informacji o zobowiązaniach oraz danych osobowych dłużnika. Pracownik terenowy podczas podejmowania czynności windykacyjnych oraz prowadzenia rozmów jest zobowiązany przedstawić się i pokazać zezwolenie do działania wydane przez firmę windykacyjną, a także poinformować rozmówcę, do czego jest upoważniony (np. do podpisania ugody, przedstawienia do podpisu uznania długu, wysłania wezwania do zapłaty, itp.). Windykacja w terenie stanowi okazję do uzupełnienia posiadanych informacji i dokumentów na temat dłużnika i jego majątku.

Zawód windykatora zawsze budził wiele kontrowersji. Wynikają one w dużej mierze z niewiedzy i braku świadomości społeczeństwa. Oddanie sprawy zadłużenia w ręce firmy windykacyjnej to nie próba zastraszenia dłużnika, ale przejaw dbałości wierzyciela o swoje interesy. Pracownik windykacji zobowiązany jest prowadzić wszelkie działania w sposób zapewniający ochronę interesów kontrahenta, przestrzegając przy tym prawa, dobrych obyczajów oraz poszanowania słusznych praw dłużnika. Może on prowadzić negocjacje z dłużnikiem, ustalać warunki spłaty zadłużenia i wysyłać wezwania do zapłaty. Może też wystąpić do sądu o zapłatę, jeżeli upoważnił go do tego wierzyciel.

Kalendarz

« KWIECIEń 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.