GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Pożyczkobiorca – o czym warto wiedzieć zawierając umowę pożyczki?

24 czerwca 2017

Umowa pożyczki według Kodeksu cywilnego

Umowa pożyczki uregulowana jest w art. 720 kodeksu cywilnego i jest ona jedną z najczęściej występujących w obrocie gospodarczym umów. Przedmiotem świadczenia pożyczkodawcy jest zobowiązanie do przeniesienia na rzecz biorącego pożyczkę określonej ilości pieniędzy lub rzeczy oznaczonych gatunkowo, natomiast biorący pożyczkę zobowiązuje się do zwrotu takiej samej ilości pieniędzy lub rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Warto pamiętać, że wspomniana wyżej regulacja ma obecnie ograniczone zastosowanie w związku z uchwaleniem i wejściem w życie ustawy o kredycie konsumenckim. Przepisy kodeksu cywilnego znajdą zastosowanie do umowy pożyczki zawieranej m.in. między przedsiębiorcami oraz umowie pożyczki zawieranej pomiędzy stronami, z których żadna nie jest przedsiębiorcą lub nie działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć zanim złożysz swój podpis

Przed podjęciem decyzji o wzięciu pożyczki należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, których zignorowanie może nas „drogo kosztować”. Pożyczka może zostać udzielona na ściśle określony w umowie czas, bądź też na czas nieoznaczony (bez konkretnej daty zwrotu środków lub przedmiotów). To, czy pożyczka będzie odpłatna czy nie – zależy od umowy pomiędzy pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą. Dla pożyczki do 1.000,00 zł nie jest wymagane zachowanie jakiejkolwiek formy. Dopuszczalna jest nawet forma ustna. Kodeks cywilny stanowi, że dla umowy pożyczki której wartość przekracza 1.000,00 zł wymagana jest forma dokumentowa. Niezachowanie formy dokumentowej nie powoduje jednak nieważności umowy pożyczki. W umowie pożyczki powinny zostać zawarte wszystkie postanowienia dotyczące pożyczki, tj. prawa i obowiązki pożyczkobiorcy oraz pożyczkodawcy. Ważne, aby przed zawarciem umowy bardzo uważnie się z nimi zapoznać, aby nie wpędzić się w tarapaty.

Prawa pożyczkobiorcy wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim

Z umowy pożyczki (kredytu) wynikają dla pożyczkobiorcy(kredytobiorcy) określone w niej prawa, ale także i obowiązki. Najważniejszym z nich jest roszczenie o wydanie przedmiotu pożyczki. Nie wolno zapominać o prawie pożyczkobiorcy do jednoznacznej, zrozumiałej i widocznej informacji o stopie oprocentowania, całkowitej kwocie kredytu, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania, a także o uprawnieniu do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od umowy, pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotu pożyczonych pieniędzy oraz zapłaty odsetek. W umowie pożyczki nie jest wymagane określenie celu, na który uzyskane pieniądze zostaną przeznaczone.

Ustawa nakłada na pożyczkodawcę obowiązek obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) na podstawie wszystkich opłat, które trzeba ponieść, aby otrzymać kredyt na danych warunkach.

Ponadto w umowie powinien zostać określony całkowity koszt kredytu. Warto sprawdzić, czy umowa zawiera wszystkie elementy wskazane przez ustawę o kredycie konsumenckim jako obowiązkowe. Przepisy ustawy o kredycie konsumenckim mają za zadanie chronić konsumenta przed nieuczciwymi firmami, które nawet w trakcie trwania umowy potrafią dokonać w niej zmian na niekorzyść klienta. Konsument ma prawo do informacji na temat firmy udzielającej pożyczek. Większość szczegółowych informacji znajduje się zwykle na stronie internetowej danego podmiotu. Zdarza się również, że pożyczkodawca umieszcza na stronie informację o tym, że przynależy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

W przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa, możesz zawsze zwrócić się o pomoc do adwokata lub rady prawnego oraz powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta. Adresy powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów możesz znaleźć na stronie UOKIK, https://www.uokik.gov.pl/. Pomocne mogą okazać się też Federacja Konsumentów, czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, które służą bezpłatną pomocą prawną.

Ostatnie wpisy

Kalendarz

« MAJ 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.