GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Do końca kwietnia obligatariusze GetBack powinni zaktualizować swoje dane.

To pozwoli sprawnie zrealizować wypłaty pierwszych rat układowych.

 

GetBack przygotowuje się do przyspieszonej wypłaty 3, 4 i części 5 raty dla wierzycieli zaliczonych do grupy pierwszej układu w ramach prawomocnie zatwierdzonego w dniu 24 lutego br. układu z wierzycielami. Spółka rozpoczęła intensywne prace przygotowawcze do tej trudnej i skomplikowanej operacji. Pierwszym warunkiem jej sprawnej realizacji jest aktualizacja listy obligatariuszy GetBack i zebranie od nich aktualnych danych. Właśnie dlatego spółka zdecydowała się wysłać do wszystkich obligatariuszy, za pośrednictwem domów maklerskich i innych podmiotów prowadzących ewidencje dla poszczególnych serii obligacji, pismo z prośbą o aktualizację wszystkich danych do 30 kwietnia 2020 roku.

 

W piśmie GetBack zwraca się zarówno do obligatariuszy obligacji zapisanych w ewidencji lub obligacji zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, jak i tych, którym przysługują prawa z obligacji mających formę dokumentu. Obligatariusze proszeni są o aktualizację swoich danych do końca kwietnia br.

 - Od razu po uprawomocnieniu się układu zaczęliśmy przygotowywać proces wypłaty rat układowych, które tak jak zapowiadaliśmy, chcemy zrealizować wcześniej niż to wynika z harmonogramu. Aktualizacja danych obligatariuszy pomoże nam sprawnie przeprowadzić taką operację, a przede wszystkim pozwoli uniknąć sytuacji, w której ze względu na brak aktualnych danych pieniądze te trafiłyby do depozytu sądowego. Tacy obligatariusze zmuszeni byliby do dochodzenia wydania im tych kwot z depozytu sądowego, a tego chcielibyśmy za wszelką cenę uniknąć. Dlatego apelujemy do wszystkich obligatariuszy o szybką aktualizację danych – mówi Magdalena Nawłoka, p.o. Prezesa Zarządu GetBack.

Spółka zdaje sobie sprawę z faktu, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej proces aktualizacji danych może być utrudniony. Dlatego zaleca obligatariuszom, których obligacje zapisane są w ewidencji lub zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na rachunkach papierów wartościowych, telefoniczny lub e-mailowy kontakt z podmiotami prowadzącymi takie ewidencje.

- Mamy nadzieję, że proces aktualizacji danych przebiegnie sprawnie i wszyscy obligatariusze bez niepotrzebnych perturbacji otrzymają pierwsze wypłaty w ramach realizowanego układu - mówi Magdalena Nawłoka.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A