GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

„GETBACK WCHODZI W DRUGI ETAP RESTRUKTURYZACJI”

GetBack rozpoczął drugi etap restrukturyzacji. Spółka finalizuje transakcję sprzedaży 37% aktywów do Hoist Polska. Transakcja ustabilizuje sytuację finansową, pozwoli na przeprowadzenie zmian potrzebnych do realizacji układu oraz na rozpoczęcie procesu odblokowywania płynności z funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack. Nowa faza wymagać będzie większej koncentracji na operacjach windykacyjnych.

Dotychczasowy Prezes Zarządu - Przemysław Dąbrowski, złożył z dniem 10 kwietnia b.r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu  i obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki. W nowej roli odpowiadać będzie przede wszystkim za skuteczne zamknięcie transakcji sprzedaży aktywów funduszy EasyDebt oraz Open Finance Wierzytelności na rzecz podmiotów z grupy Hoist.

- Wraz z przegłosowaniem przez Zgromadzenie Wierzycieli w dniu 22 stycznia b.r. propozycji układowych spółki zakończyliśmy bardzo ważny etap procesu przyspieszonego postępowania układowego. W oczekiwaniu na zatwierdzenie wyników głosowania przez Sąd, Zarząd maksymalizuje wysiłki aby przygotować spółkę do wdrożenia tych propozycji w życie. W krótkim terminie krytycznie ważne będzie powodzenie transakcji nabycia części aktywów GetBack przez podmioty z grupy Hoist oraz wdrożeniu zmian wynikających z transakcji. Wspólnie z Radą Nadzorczą uznaliśmy, że całą swoją uwagę powinienem teraz skupić na tych zadaniach. – powiedział Przemysław Dąbrowski, ustępujący Prezes GetBack.

W drugim etapie restrukturyzacji główny akcent położony będzie na działalności windykacyjnej. Pozwoli to na przygotowanie spółki do realizacji wypłat dla wierzycieli zgodnie z przyjętym układem.

- Przyjęcie układu przez Zgromadzenie Wierzycieli pozwoliło uniknąć scenariusza upadłości spółki, ale wciąż istnieje wiele ryzyk, które wymagają naszej uwagi. W szczególności istotne będzie zintensyfikowanie działań w obszarze zwiększania odzysków z portfeli pozostałych po częściowej sprzedaży aktywów na rzecz Hoist – powiedziała Magdalena Nawłoka, Wiceprezes GetBack odpowiedzialny za obszar finansowy.

- Powodzenie przyjętego układu, w dużym stopniu, zależeć będzie od bliskiej współpracy Zarządu GetBack z Radą Nadzorczą oraz Radą Wierzycieli. Dlatego realizacja przyjętego planu restrukturyzacji spółki musi być pod bieżącym nadzorem obu gremiów. Ponadto, wszystkie procesy, które mogą mieć wpływ na możliwość realizacji spłat dla wierzycieli, muszą być na bieżąco komunikowane do Rady Nadzorczej, jak i Rady Wierzycieli – powiedział Radosław Barczyński, nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do jednoosobowego nadzoru nad Zarządem spółki.

Rada Nadzorca, z dniem 10 kwietnia b.r., powołała do Zarządu spółki Paulinę Pietkiewicz, która złożyła rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Jej zadaniem będzie intensyfikacja działań w obszarze postępowań cywilno-prawnych oraz karnych. Wpływy z tych roszczeń mają stanowić jedno ze źródeł środków na spłaty wierzycieli.

W rezultacie przeprowadzonych zmian w skład Zarządu spółki wchodzą - Przemysław Dąbrowski, Magdalena Nawłoka, Paulina Pietkiewicz oraz Marcin Tokarek odpowiadający za obszar operacji.

Do Rady Nadzorczej spółki, jako członek niezależny, dołączył Piotr Rybicki - biegły rewident i uznany ekspert z zakresu corporate governance.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A