GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. otwiera rynek nabywania kredytów regularnych w Polsce

22 grudnia 2017

GetBack S.A., poinformował o zawarciu przez podmioty z grupy kapitałowej  dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania).

Spółka poinformowała o zawarciu umów w wyniku których wyżej wymienione podmioty nabędą  wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej około 0,4 mld zł. Zawarcie umów definitywnych nabycia przedmiotowych portfeli wierzytelności przewidziane jest najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Grupa tym samym rozszerza zakres swojego zainteresowania inwestycyjnego również na segment wierzytelności  kredytów regularnych. Jest to pierwsza tego typu transakcja na rynku polskim.

„Cały czas aktywnie poszukujemy interesujących możliwości inwestycyjnych. Od dłuższego czasu analizowaliśmy również potencjał rynku wierzytelności w zakresie nabywania kredytów regularnych. W naszej opinii jest to bardzo perspektywiczna część rynku wierzytelności, która będzie się dynamicznie rozwijać. Cieszę się, że to właśnie nasza Spółka może zapoczątkować tego typu transakcje na rynku polskim. Jesteśmy wyposażeni w odpowiednie know-how oraz rozwiązania technologiczne, aby realizować tego typu transakcje na rynku polskim ” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Zawarte transakcje stanowią  realizację kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej GetBack.

W szczególności doceniamy, że zbywca wierzytelności przy tak nowatorskiej transakcji na rynku polskim,  obdarzył zaufaniem właśnie Getback S.A. Mam nadzieję, że to obiecujący początek kolejnych inwestycji tego typu dla naszej Spółki” - podkreślił Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 542 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A