GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. planuje pozyskać 25 mln zł w kolejnej publicznej emisji obligacji

09 października 2017

Getback S.A., podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 25 mln zł w ramach emisji piątej serii obligacji (seria PP5), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack.

Od 9 do 17 października 2017 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP5 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,0% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to 250.000. Odsetki będą wypłacane kwartalnie, minimalny zapis to 1 obligacja. Oferującym jest Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy w placówkach jego konsorcjantów, którymi są: Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.


Przewidywany termin przydziału został wyznaczony na dzień 19 października 2017 r. Termin trwania zapisów może ulec skróceniu, jeżeli cała pula obligacji zostanie objęta przed zakończeniem oferty.

 „Emisja obligacji serii 5 jest kolejnym etapem realizacji publicznego programu emisji obligacji, w ramach którego planujemy pozyskać w sumie 300 mln zł. Dzięki wcześniejszym czterem emisjom zebraliśmy 219,3 mln zł co świadczy o tym, że jesteśmy coraz bliżej zakończenia programu. Środki pozyskiwane w ramach programu są przeznaczane na kolejne nabycia portfeli wierzytelności własnych. W związku z tym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować inwestorom za okazane zaufanie. Warto dodać, że zwiększamy również swoją skuteczność w zakresie odzyskiwania pieniędzy od naszych klientów, tj. osób zadłużonych. Niedawno informowaliśmy o odnotowaniu przez GetBack po raz kolejny wzrostu wartości odzysków z portfeli nabytych przez GetBack w imieniu obsługiwanych przez nas funduszy własnych oraz zewnętrznych.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Celem emisji obligacji serii PP5 jest nabycie lub objęcie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych przez GetBack S.A. lub podmioty z Grupy Kapitałowej GetBack oraz nabycie portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack lub obsługę portfeli wierzytelności przez fundusze inwestycyjne z Grupy Kapitałowej GetBack, a także pozyskanie kapitału na inne cele związane z realizacją modelu biznesowego Grupy Kapitałowej GetBack polegające na refinansowaniu zadłużenia Grupy Kapitałowej GetBack, z zastrzeżeniem że nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy Kapitałowej GetBack.

Niedawno spółka informowała o tym, że w ciągu 3 ostatnich kwartałów wysokość spłat z tytułu obsługi nabytych i zarządzanych portfeli wierzytelności w imieniu funduszy własnych oraz zewnętrznych wyniosła 866,6 mln zł co stanowi wzrost o 74% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Ponadto w tym okresie wysokość kwot transakcji zakupu portfeli wierzytelności nabytych przez spółkę wyniosła 1 582,8 mln zł co stanowi wzrost aż o 104% w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku.

Dotychczas w ramach publicznego programu obligacji spółka oferowała 4 serie obligacji. W ramach serii PP1 udało się spółce uzyskać 60 mln zł, w ramach PP2 – 79,3 mln zł, natomiast emisje obligacji serii PP3 oraz PP4 pozwoliły zebrać spółce łącznie kapitał w wysokości 80 mln zł (każda z emisji po 40 mln zł). Ponadto 17 lipca 2017 r. miał miejsce debiut spółki na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z pierwszą publiczną ofertą akcji spółki. Cała wartość oferty wyniosła 740 mln zł brutto, z czego 370 mln zł z tytułu serii akcji nowej emisji.

W dniu 9 marca 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący programu publicznej emisji obligacji. W ramach Programu Spółka może zaoferować obligacje o wartości nominalnej do 300 mln zł, podzielone na serie obligacji, które będą emitowane w zależności od zgłaszanego popytu ze strony inwestorów oraz zapotrzebowania Spółki.

Zapisy na obligacje może złożyć każdy inwestor. W tym celu należy skontaktować się z oferującym - Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce pod numerem telefonu (22) 347 40 00 lub mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w z oddziałami członków konsorcjum, czyli Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie, Dom Maklerski Banku Handlowego S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Millennium Dom Maklerski S.A., Michael Ström Dom Maklerski Sp. z o.o.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I półrocza 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I półrocza 2017 r. wynosiła prawie 23 mld zł. W I półroczu 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 325,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku był o 50,4% wyższy niż w I półroczu 2016 r. i wyniósł 111,8 mln zł.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Getback S.A. („Spółka”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji Spółki do obrotu na rynku regulowanym w ramach Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który w dniu 9 marca 2017 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie obligacji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą, Prospekt udostępniono na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie Oferującego – Haitong Bank, S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Australii i Japonii, ani w innych państwach, w których takie rozpowszechnianie może podlegać ograniczeniom lub zakazane przez prawo.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A