GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack wygrywa kolejny duży przetarg na nabycie portfela wierzytelności

01 grudnia 2017

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack wygrał przetarg organizowany przez bank na terytorium Polski na nabycie portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 1,2 mld zł.

Cena zaoferowana w przetargu jest ceną rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu. Zgodnie z warunkami przetargu nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu ostatecznych postanowień umowy i zapłacie ceny zakupu.

„W ostatnich tygodniach informowaliśmy rynek o naszej aktywności na rynku w Hiszpanii i Bułgarii, natomiast Polska jest dla nas nadal najważniejszym rynkiem. Ciągle widzimy tu dużo potencjalnych transakcji i cieszymy się, że nasza oferta została wybrana.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

W ostatnich dniach spółka informowała o wyborze ofert złożonych przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack w ramach przetargów na zakup wierzytelności w Hiszpanii. 21 listopada  oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 246 mln euro tj. 1 mld zł, została wybrana jako najkorzystniejsza  przez bank działający na terytorium Hiszpanii. Ponadto 16 listopada br. oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2.7 mld zł, została wybrana przez inny bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A