GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Grupa GetBack nie zwalnia tempa - kolejna oferta złożona przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack wybrana przez bank w Hiszpanii

21 listopada 2017

INFORMACJA PRASOWA

Warszawa, 21 listopada 2017 r.

Grupa GetBack nie zwalnia tempa - kolejna oferta złożona przez podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack wybrana przez bank w Hiszpanii

Już  druga w przeciągu tygodnia oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, tym razem dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej  246 mln euro tj. 1 mld zł,  została wybrana jako najlepsza przez bank działający na terytorium Hiszpanii. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego nabycie wierzytelności nastąpi po uzgodnieniu satysfakcjonujących dla obu stron postanowień umowy.

Ewentualna cena nabycia będzie dostosowana do tego typu transakcji i nie odbiega od cen rynkowych. Getback ma podpisane umowy z czołowymi serwiserami na terytorium Hiszpanii, dlatego w przypadku sfinalizowaniu umów będzie mógł od razu przystąpić do obsługi.

„Wierzymy, że model ekspansji zagranicznej jaki zaprezentowaliśmy jest bezpieczny dla naszych inwestorów, a na tym najbardziej nam zależy. Cieszę się bardzo, że kolejny bank hiszpański wybrał naszą ofertę jako najlepszą. Potwierdza to, że kierunek przez nas obrany jest dobry i nasza ekspansja na rynek hiszpański nabiera tempa.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

16 listopada br. oferta podmiotu z Grupy Kapitałowej GetBack, dotycząca nabycia portfela wierzytelności o wartości nominalnej 637 mln euro tj. 2.7 mld zł, została wybrana przez inny bank działający na terytorium Hiszpanii jako najbardziej preferowana.

Z kolei we wrześniu GetBack poinformował, że spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na rynku hiszpańskim rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot z Grupy Kapitałowej GetBack planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

Warto przypomnieć, że  w ramach realizacji opisanej w prospekcie emisyjnym akcji ekspansji zagranicznej, w dniu 2 listopada bieżącego roku podmiot z jej grupy kapitałowej wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł na rynku w Bułgarii. Tym samym Grupa Kapitałowa GetBack rozpoczęła działalność na tamtejszym rynku.

Spółka, która po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji w lipcu tego roku zadebiutowała, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała niedawno skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack po raz kolejny odnotowała znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost wartości cash EBITDA ze 171,2 mln zł w roku 2016 do 374,1 mln zł w roku bieżącym wyniósł 118,5%. Zysk netto natomiast wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 542 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A