GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

kontakt@getbacksa.pl

Logowanie do konta getback24.pl

Informacje prasowe

Agencja ratingowa Standars&Poor’s podwyższyła perspektywę nadanego GetBack 17 marca 2017 r. ratingu kredytowego ze stabilnej na pozytywną, utrzymując jednocześnie krótko- i długoterminowy rating kredytowy GetBack na poziomie B. Podwyższenie perspektywy ratingu na pozytywną według Agencji wynika z tego, że zgodnie z jej oceną w latach 2018-2019 będzie miała miejsce ekspansja GetBack połączona ze wzrostem przychodów oraz EBITDA, przy jednoczesnych utrzymaniu zadłużenia na poziomie uzasadniającym wyższą ocenę. S&P zwróciło uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat GetBack zaprezentował silny lecz kontrolowany wzrost i…
Getback S.A., podmiot działający na rynku zarządzania wierzytelnościami, planuje pozyskać do 15 mln zł w ramach emisji szóstej serii obligacji (seria PP6), z programu publicznej emisji obligacji. Pozyskany kapitał ma wspierać dalszy rozwój Grupy Kapitałowej GetBack. Od 19 do 28 lutego 2018 r. przyjmowane będą zapisy na 3,5-letnie obligacje serii PP6 emitowane przez GetBack S.A., o wartości nominalnej 100 zł każda, z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M + 4,4% marży w skali roku. Maksymalna liczba oferowanych obligacji to…
Fitch Ratings, jako druga ze światowych agencji ratingowych, opublikował rating dla GetBack S.A., jednego z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami. Fitch Ratings, przyznał spółce długoterminowy rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli wierzytelności), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego,…
GetBack S.A., jeden z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami, uzyskał narastająco w 2017 roku łącznie wartość ponad 1,2 mld zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, czyli o 70,1 % więcej niż w ubiegłym roku. Łączna kwota  zakupów portfeli wierzytelności przez GetBack S.A. w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła blisko 2 mld zł, co stanowi wartość o 110,5% wyższą niż w 2016 roku. GetBack S.A. podsumował wybrane kluczowe dane operacyjne dotyczące 2017 roku. Zaprezentowane  kwoty wydatków na portfele…
GetBack S.A., poinformował o zawarciu przez podmioty z grupy kapitałowej  dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania). Spółka poinformowała o zawarciu umów w wyniku których wyżej wymienione podmioty nabędą  wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej około 0,4 mld zł. Zawarcie umów definitywnych nabycia przedmiotowych portfeli wierzytelności przewidziane jest najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Grupa tym samym rozszerza…
Strona 1 z 5

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.