GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Informacje prasowe

Do końca kwietnia obligatariusze GetBack powinni zaktualizować swoje dane. To pozwoli sprawnie zrealizować wypłaty pierwszych rat układowych.   GetBack przygotowuje się do przyspieszonej wypłaty 3, 4 i części 5 raty dla wierzycieli zaliczonych do grupy pierwszej układu w ramach prawomocnie zatwierdzonego w dniu 24 lutego br. układu z wierzycielami. Spółka rozpoczęła intensywne prace przygotowawcze do tej trudnej i skomplikowanej operacji. Pierwszym warunkiem jej sprawnej realizacji jest aktualizacja listy obligatariuszy GetBack i zebranie od nich aktualnych danych. Właśnie dlatego spółka zdecydowała…
Największa w historii polskiego rynku finansowego restrukturyzacja zakończona sukcesem    Dzisiaj (26.02.2020 r.) spółka otrzymała informację o postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu oddalającym ostatnie zażalenie blokujące uprawomocnienie się układu. Tym samym w życie wchodzi rekordowy układ, zarówno pod względem liczby wierzycieli indywidualnych (9500 inwestorów), jak i skali wierzytelności objętych restrukturyzacją. Największa wartość wierzytelności objętych restrukturyzacją - to jest wartość wierzytelności GetBack S.A. w kwocie 3 365 528 828,20 zł (z odsetkami) oraz wartość wierzytelności nieobjętych układem przysługujących instytucjom finansowym będącym wierzycielami NSFIZ w kwocie 227 632 220,16.…
„GETBACK ROZPOCZYNA REALIZACJĘ ZATWIERDZONEGO UKŁADU Z WIERZYCIELAMI” Po zamknięciu transakcji z Hoist oraz zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami GetBack przechodzi do zasadniczego etapu jego realizacji. Podstawowym zadaniem stojącym przed Spółką jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty rat układowych. Jednocześnie wdrożona ma zostać nowa strategia Spółki, której fundamentem będzie budowa silnej pozycji w segmencie usługowego zarządzania portfelami wierzytelności. Realizacja tych dwóch, komplementarnych celów pozwoli odbudować wizerunek stabilnego i cenionego pracodawcy. W związku…
GetBack wznowił raportowanie dotyczące kondycji operacyjnej spółki.   Od publikacji Wstępnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2018, które w związku z toczącym się postępowaniem układowym GetBack zobowiązany był złożyć do 15 maja br. w sądzie, spółka rozpoczęła sukcesywny powrót do publikacji raportów o kondycji finansowej spółki. Równocześnie z publikacją danych za 2018 rok spółka przedstawiła wyniki dotyczące tzw. odzysków w okresie od lipca 2018 roku do marca 2019 roku. Zarząd GetBack zadeklarował, że w kolejnych miesiącach będzie pracował nad przywróceniem komunikacji z…
Hoist nabywa od GetBacku portfele za 100 milionów euro Sukcesem zakończyła się transakcja GetBacku z Hoistem. Po wielu miesiącach negocjacji i zmianach dotyczących zakres nabywanych wierzytelności od polskiej spółki windykacyjnej, dziś, zgodnie z ogłoszoną na początku lutego br. wstępną umową nabycia, szwedzki inwestor przejął od GetBack portfele za łączną kwotę prawie 100 milionów euro. Oznacza to, że GetBack zyska środki, dzięki którym będzie mógł zrealizować zasadniczą część przegłosowanego przez wierzycieli planu restrukturyzacji. Cena transakcji wynosi w sumie ok. 359 mln…
Strona 1 z 10