GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Informacje prasowe

„GETBACK ROZPOCZYNA REALIZACJĘ ZATWIERDZONEGO UKŁADU Z WIERZYCIELAMI” Po zamknięciu transakcji z Hoist oraz zatwierdzeniu przez sąd układu z wierzycielami GetBack przechodzi do zasadniczego etapu jego realizacji. Podstawowym zadaniem stojącym przed Spółką jest kontynuacja procesu odbudowy operacji windykacyjnych, które umożliwią wygenerowanie odzysków niezbędnych do sfinansowania spłaty rat układowych. Jednocześnie wdrożona ma zostać nowa strategia Spółki, której fundamentem będzie budowa silnej pozycji w segmencie usługowego zarządzania portfelami wierzytelności. Realizacja tych dwóch, komplementarnych celów pozwoli odbudować wizerunek stabilnego i cenionego pracodawcy. W związku…
GetBack wznowił raportowanie dotyczące kondycji operacyjnej spółki.   Od publikacji Wstępnego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2018, które w związku z toczącym się postępowaniem układowym GetBack zobowiązany był złożyć do 15 maja br. w sądzie, spółka rozpoczęła sukcesywny powrót do publikacji raportów o kondycji finansowej spółki. Równocześnie z publikacją danych za 2018 rok spółka przedstawiła wyniki dotyczące tzw. odzysków w okresie od lipca 2018 roku do marca 2019 roku. Zarząd GetBack zadeklarował, że w kolejnych miesiącach będzie pracował nad przywróceniem komunikacji z…
Hoist nabywa od GetBacku portfele za 100 milionów euro Sukcesem zakończyła się transakcja GetBacku z Hoistem. Po wielu miesiącach negocjacji i zmianach dotyczących zakres nabywanych wierzytelności od polskiej spółki windykacyjnej, dziś, zgodnie z ogłoszoną na początku lutego br. wstępną umową nabycia, szwedzki inwestor przejął od GetBack portfele za łączną kwotę prawie 100 milionów euro. Oznacza to, że GetBack zyska środki, dzięki którym będzie mógł zrealizować zasadniczą część przegłosowanego przez wierzycieli planu restrukturyzacji. Cena transakcji wynosi w sumie ok. 359 mln…
„GETBACK WCHODZI W DRUGI ETAP RESTRUKTURYZACJI” GetBack rozpoczął drugi etap restrukturyzacji. Spółka finalizuje transakcję sprzedaży 37% aktywów do Hoist Polska. Transakcja ustabilizuje sytuację finansową, pozwoli na przeprowadzenie zmian potrzebnych do realizacji układu oraz na rozpoczęcie procesu odblokowywania płynności z funduszy inwestycyjnych, których właścicielem jest GetBack. Nowa faza wymagać będzie większej koncentracji na operacjach windykacyjnych. Dotychczasowy Prezes Zarządu - Przemysław Dąbrowski, złożył z dniem 10 kwietnia b.r. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu  i obejmie funkcję Wiceprezesa Zarządu spółki. W nowej roli…

21 lutego 2019

Oświadczenie

Oświadczenie Prowadzone latem 2018 roku działania Getback S.A. w restrukturyzacji zmierzające do naprawienia przez podejrzanych szkody wyrządzonej w związku z transakcją EGB, były standardowym działaniem pokrzywdzonego w ramach realizacji strategicznego celu Spółki, czyli odzyskania maksymalnej ilości środków dla obligatariuszy i akcjonariuszy.  Przedstawiciele Spółki zabiegali o koncyliacyjne rozwiązanie sporu oparte na rozliczeniu powstałej szkody w warunkach porozumienia biznesowego. Getback S.A. w restrukturyzacji nadal preferuje takie rozwiązanie i jest gotowy do zawarcia ugody z podejrzanymi.   
Strona 1 z 10