GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Informacje prasowe

Ze względu na dobro prowadzonego postępowania w sprawie działania na szkodę spółki GetBack nie zamierzamy komentować dzisiejszego zatrzymania byłego Prezesa spółki. Możemy tylko zadeklarować, że jako nowy Zarząd na bieżąco przekazujemy odpowiednim organom wszystkie informacje i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu osób odpowiedzialnych za dzisiejszą sytuacje GetBack. Mamy nadzieje, że osoby winne działaniom na szkodę spółki GetBack i jej obligatariuszy zostaną ukarane.
Szanowni Obligatariusze, zdecydowałem się na list do Państwa, bo wiem, że macie Państwo mnóstwo pytań i wątpliwości i pomyślałem, że taka bezpośrednia forma komunikacji pozwoli Wam poznać plan firmy na wyjście z tej trudnej sytuacji. Od trzech tygodni pełnię funkcję Prezesa Zarządu GetBack S.A. i kieruję nowym zarządem spółki. To bez wątpienia najtrudniejsze wyzwanie w mojej karierze zawodowej. Przejąłem spółkę na skraju upadku - z ogromną stratą finansową, rozdętymi wydatkami i po decyzji sądu o objęciu jej tzw. przyśpieszonym postępowaniem…
Największą stratą jest utrata zaufania   Dziś (30 maja 2018 r.) nowo powołany Zarząd GetBack S.A. przedstawił wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017. W sprawozdaniu Zarząd potwierdził wcześniejsze informacje o wysokości skonsolidowanej straty netto, która wyniosła 1,33 mld zł. Nową informacją dla rynku jest natomiast wartość aktywów pracujących. Wynoszą one 1,75 mld zł.   - Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji, ale największą stratą za 2017 rok wcale nie jest strata finansowa tylko utrata zaufania.…
Plan naprawczy w formie przyspieszonego postępowania układowego na zaproponowanych przez nas zasadach zakłada w określonej perspektywie spłatę należności i jednocześnie daje szansę spółce na powrót do normalnego funkcjonowania na rynku. W naszej ocenie jest to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich grup interesariuszy spółki – to główny cel, którym kierował się Zarząd GetBack SA podczas opracowania i złożenia do Sądu Rejonowego we Wrocławiu wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. W propozycji układowej GetBack SA jej przedstawiciele zaproponowali podział wierzycieli na trzy grupy oraz określone, możliwe do zrealizowania…
Komunikat Prasowy W związku z podjętą 30 kwietnia br. przez Zarząd GetBack S.A. decyzją o przystąpieniu do prac nad restrukturyzacją Spółki, dnia 2 maja br. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych złożony został wniosek przedstawiający plan restrukturyzacyjny dla Spółki. Wdrożenie planu restrukturyzacyjnego umożliwi zabezpieczenie oraz ochronę praw i interesów wszystkich interesariuszy Spółki, tj. jej obligatariuszy, akcjonariuszy i kontrahentów. O jego szczegółach Spółka poinformuje niezwłocznie.   Biuro Prasowe GetBack S.A.
Strona 1 z 7

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.