GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. wchodzi do Hiszpanii

08 września 2017

GetBack S.A., jeden ze znaczących podmiotów na rynku zarządzania portfelami wierzytelności w Polsce poinformował o rozpoczęciu współpracy z dwoma uznanymi podmiotami zajmującymi się zarządzaniem portfelami wierzytelności w Hiszpanii.

Spółka rozpoczęła współpracę z dwoma uznanymi podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu sekurytyzowanymi wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez Spółkę z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów, na mocy których Cobralia oraz Liberto będą zarządzały portfelami wierzytelności, które GetBack S.A. planuje nabywać na rynku hiszpańskim. Spółka ponadto współpracuje z hiszpańskim oddziałem KPMG w zakresie doradztwa biznesowego oraz prawnego na potrzeby prowadzenia działalności w Hiszpanii.  Grupa realizuje tym samym rozwój poprzez ekspansję zagraniczną i stawia pierwsze kroki  na perspektywicznym (w opinii Spółki) rynku, jakim jest rynek zarządzania wierzytelnościami w Hiszpanii.

 „Dokonaliśmy bardzo głębokiej analizy wszystkich kluczowych rynków zarządzania wierzytelnościami w Europie i w naszej ocenie rynek hiszpański jest dla nas najbardziej atrakcyjny i wierzymy, że powinien zapewnić odpowiednie stopy zwrotu. Podpisaliśmy umowy z dwoma uznanymi spółkami, które na rynku hiszpańskim zarządzają portfelami wierzytelności. W naszej ocenie dzięki temu będziemy mieli zapewnioną odpowiednią efektywność obsługi portfeli wierzytelności, które planujemy tam nabyć.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Nawiązana współpraca stanowi realizację kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej GetBack.

„Mamy nieco inny pomysł na ekspansję na rynku hiszpańskim niż podmioty z naszej branży. Zakłada on nabywanie przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack  na własny rachunek portfeli wierzytelności  i przekazywanie ich w pierwszej fazie działalności spółki na tym rynku do obsługi uznanym lokalnym serwiserom  - podsumował Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Niedawno Spółka poinformowała o nabyciu przez podmiot zależny Getback S.A. kolejnego portfela wierzytelności z sektora bankowego w Polsce za cenę przekraczającą 125 mln zł, tj.25% równowartości przychodów netto Grupy Kapitałowej GetBack za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych objętych opublikowanymi przez Spółkę sprawozdaniami finansowymi.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Według stanu na koniec I kwartału 2017 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec I kwartału 2017 r. wynosiła prawie 20 mld zł. W I kwartale 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły ponad dwukrotnie do poziomu 147,2 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku był o 51,3% wyższy niż w I kwartale 2016 r. i wyniósł 57,5 mln zł.