GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. wchodzi na bułgarski rynek

03 listopada 2017

GetBack S.A., jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce, nabył od czołowej europejskiej grupy bankowej pierwszy portfel wierzytelności na rynku bułgarskim. Spółka realizuje tym samym plany stopniowego zwiększania obecności Grupy w tym rejonie i ekspansji geograficznej.

W dniu 2 listopada bieżącego roku podmiot z grupy kapitałowej spółki wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł. Grupa Kapitałowa GetBack rozpoczęła działalność na rynku bułgarskim. Zaoferowana cena jest rynkową dla tego rodzaju aktywów i nie odbiega od porównywalnych cen dla transakcji tego typu.

„Uważamy rynek bułgarski za bardzo perspektywiczny. Banki są chętne do sprzedaży aktywów, a konkurencja w naszej branży jest stosunkowo niewielka. Podobnie jak w Hiszpanii chcemy współpracować z najlepszymi serwiserami na lokalnym rynku tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał naszej ekspansji. Jest to pierwszy portfel jaki nabyliśmy na tym rynku, ale mam nadzieję, że niebawem uda nam się zrealizować kolejne transakcje.” - powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

We wrześniu GetBack poinformował, że wchodzi na rynek do Hiszpanii. Spółka rozpoczęła współpracę z dwoma czołowymi podmiotami na tamtejszym rynku specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami. Współpraca została nawiązana w wyniku podpisania przez podmiot zależny z Cobralia Servicios Integrales de Recuperación S.L. oraz Liberto Ventures S.L. umów na mocy których wskazane podmioty będą zarządzały portfelami wierzytelności, które podmiot zależny GetBack S.A. planuje nabyć na rynku hiszpańskim.

„Pracujemy intensywnie nad realizacją pierwszej transakcji w Hiszpanii i mam nadzieję, że do końca roku uda nam się ją przeprowadzić.” – podsumował Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Spółka, która po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcji w lipcu tego roku zadebiutowała, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., opublikowała niedawno skonsolidowane wyniki finansowe za 3 kwartały 2017 roku. Grupa Kapitałowa GetBack po raz kolejny odnotowała znaczący wzrost wyników operacyjnych i finansowych. Przychody netto wyniosły 542 mln zł, co oznacza wzrost o 109% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost wartości cash EBITDA ze 171,2 mln zł w roku 2016 do 374,1 mln zł w roku bieżącym wyniósł 118,5%. Zysk netto natomiast wyniósł 181,5 mln i był większy o 45,3% od wartości zanotowanej w analogicznym okresie w 2016 roku.

 

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 542 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.