GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Grupa kapitałowa GetBack wygrywa kolejny przetarg w Polsce i podpisuje umowę z serwiserem w Bułgarii

14 grudnia 2017

Podmiot z grupy kapitałowej GetBack sfinalizował nabycie portfeli wierzytelności od banku z siedzibą na terytorium Polski o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł. Ponadto GetBack rozpoczął współpracę z bułgarskim podmiotem specjalizującym się w zarzadzaniu wierzytelnościami.

W dniu 14 grudnia 2017 r. podmiot z grupy kapitałowej GetBack  podpisał z bankiem z siedzibą na terytorium Polski  umowę dotyczącą nabycia portfeli wierzytelności o wartości nominalnej około 0,6 mld PLN. Jest to efekt wygranego w dniu 24 października 2017 r. przetargu na ten portfel. Zgodnie z postanowieniami umowy przeniesienie własności nastąpi z chwilą uiszczenia przez spółkę ustalonej ceny, z zastrzeżeniem terminów przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

„Polski rynek obrotu wierzytelnościami jest nadal atrakcyjny i widzimy tu potencjał do kolejnych transakcji. Cieszę się, że udało nam się pozyskać kolejny portfel wierzytelności bankowych. W mojej ocenie nadal jest to rynek rozwijający się o czym świadczy ciągły wzrost skali jego działania. Byliśmy bardzo aktywni w bieżącym roku i chcielibyśmy utrzymać to tempo w kolejnym.- powiedział Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Ponadto od 14 grudnia 2017 r. podmiot z grupy kapitałowej GetBack rozpoczął współpracę z lokalnym serwiserem na rynku bułgarskim specjalizującym się w zarządzaniu wierzytelnościami - Cycle Credit Bulgaria EOOD. Współpraca ta została nawiązana w wyniku zawarcia umowy, na mocy której Cycle Credit będzie zarządzała portfelami wierzytelności, nabytymi przez podmiot z grupy kapitałowej GetBack na rynku bułgarskim. Przypomnijmy, że pierwsza umowa przelewu niezabezpieczonych wierzytelności bankowych z bankiem z siedzibą na terytorium Bułgarii o wartości nominalnej 50 mln zł dla podmiotu z grupy kapitałowej GetBack została zawarta 4 grudnia 2017. 

„Nasza działalność w Bułgarii to element konsekwentnie prowadzonych działań pozyskiwania portfeli wierzytelności na najbardziej perspektywicznych w naszej ocenie rynkach zagranicznych. Na nowych rynkach nawiązujemy współpracę z czołowymi serwiserami, którzy obsługują w naszym imieniu nabyte przez nas portfele. Zdaniem zarządu GetBack S.A., przyjęty model ekspansji zagranicznej jest  bezpieczny dla inwestorów i nastawiony na efektywność. Podpisana umowa z serwiserem jest kolejnym krokiem w ekspansji na rynku w Bułgarii.” - podsumował Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.