GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Hoist nabywa od GetBacku portfele za 100 milionów euro

Sukcesem zakończyła się transakcja GetBacku z Hoistem. Po wielu miesiącach negocjacji i zmianach dotyczących zakres nabywanych wierzytelności od polskiej spółki windykacyjnej, dziś, zgodnie
z ogłoszoną na początku lutego br. wstępną umową nabycia, szwedzki inwestor przejął od GetBack portfele za łączną kwotę prawie 100 milionów euro. Oznacza to, że GetBack zyska środki, dzięki którym będzie mógł zrealizować zasadniczą część przegłosowanego przez wierzycieli planu restrukturyzacji.

Cena transakcji wynosi w sumie ok. 359 mln zł. Różnica pomiędzy pierwotną ceną sprzedaży portfeli wierzytelności, tj. ceną ok. 398 mln PLN, a  ceną ostateczną jest wynikiem rozliczenia odzysków
z cedowanych portfeli wierzytelności od dnia 30 czerwca 2018 r. (tj. od daty wyceny) oraz poniesionych kosztów tych odzysków. Kwota ta pozostaje w spółce.

- Zamknięcie transakcji z Hoist to jeden z podstawowych warunków dla zatwierdzenia przez sąd przegłosowanego układu, gdyż zapewnia ona warunki dla wykonania planu spłaty obligatariuszy, jak i jest bardzo ważnym krokiem na drodze do realizacji planu restrukturyzacji GetBack i unormowania sytuacji finansowo-operacyjnej spółki – powiedział wiceprezes GetBack w restrukturyzacji Przemysław Dąbrowski, od początku pilotujący rozmowy z Hoist.

- Dodatkowa analiza jakości portfeli, którymi zainteresowany był Hoist, zakończyła się dla nas pomyślnie. Wynegocjowane przez nas warunki transakcji są bardzo dobre – dodał Przemysław Dąbrowski.

Z dniem 29 kwietnia 2019 roku Hoist przejmuje wszystkie portfele ujęte w umowie transakcji, również te, stanowiące zabezpieczenie obligacji serii G i H, na wykup których GetBack w ostatnich dniach (26 kwietnia 2019 roku) ogłosił wezwanie. Wezwanie ma na celu spłacenie obligatariuszy
i zwolnienie  zabezpieczenia z tych portfeli. Powinno to nastąpić do 15 czerwca 2019. Zapłata przez  Hoist za te portfele ulega odroczeniu i nastąpi w momencie spłaty tych obligacji do KDPW.

- Środki, które GetBack uzyska w ramach transakcji z jednej strony pozwolą na częściową spłatę zobowiązań wobec wierzycieli zabezpieczonych a z drugiej ułatwią realizację kolejnych elementów planu restrukturyzacji, w tym w szczególności stworzą warunki do realizacji przyszłych spłat obligatariuszy niezabezpieczonych - podsumował Przemysław Dąbrowski.