GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Komentarz Zarządu GetBack po NWZA

29 marca 2018

Zarząd GetBack S.A. informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GetBack S.A. z siedzibą we Wrocławiu w wyniku głosowań podjęło uchwałę dotyczącą pierwszego etapu emisji akcji w celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed głosowaniem dotyczącym drugiego etapu emisji akcji akcjonariusze przegłosowali wniosek o przerwę w obradach NWZA do 6 kwietnia 2018 r.

- Zarząd GetBack S.A. jest przekonany, że przyjęta 28 marca 2018 roku uchwała dotycząca pierwszego etapu emisji akcji jest korzystnym rozwiązaniem dla Spółki oraz wszystkich akcjonariuszy, szczególnie dla dalszego rozwoju Spółki w średnio i długoterminowej perspektywie. Pozyskanie dodatkowego kapitału pomoże nam dalej w sposób zrównoważony rozwijać Spółkę oraz realizować kluczowe cele biznesowe. W naszej ocenie może to dodatkowo wpłynąć pozytywnie na strukturę źródeł finansowania GetBack S.A. oraz zachęcić instytucje finansowe do zaoferowania Spółce finansowania na korzystniejszych warunkach. Zarząd Spółki liczy, że podczas drugiej części NWZA zwołanej na 6 kwietnia 2018 roku zostanie przegłosowana także uchwała dotycząca drugiego etapu emisji akcji. Jednocześnie dziękujemy akcjonariuszom za udzielone poparcie podczas pierwszej części NWZA – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Pierwszy etap oferty zakłada emisję nie mniej niż 1, ale nie więcej niż 19.999.999 akcji zwykłych w formie subskrypcji prywatnej nie stanowiącej oferty publicznej. Uchwała dotycząca pierwszego etapu emisji akcji została przegłosowana podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. dnia 28 marca 2018 roku.

Uchwała dotycząca drugiego etapu emisji akcji, nad którą głosowanie ma się odbyć po przerwie w obradach, przewiduje upoważnienie Zarządu GetBack S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję maksymalnie do 50.000.000 sztuk akcji. Emisja ta ma mieć w zależności od decyzji Zarządu GetBack S.A. charakter subskrypcji prywatnej, skierowanej do wybranych obecnych i nowych inwestorów, lub subskrypcji otwartej. W wyniku głosowania dn. 28 marca 2018 roku podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ustalono, że głosowanie nad uchwałą dotyczącą drugiego etapu akcji odbędzie się po przerwie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GetBack S.A., którą ogłoszono do 6 kwietnia 2018 roku do godz. 10:15.

W uchwale podjętej 28 marca 2018 roku dotyczącej pierwszego etapu emisji akcji w interesie Spółki wyłączone zostało w całości prawo poboru akcji nowej emisji przysługujące akcjonariuszom Spółki. Zarząd GetBack S.A. jest zobowiązany do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji uprawnionym inwestorom, którzy w procesie budowania księgi popytu wylegitymują się posiadaniem co najmniej 0,5% akcji w kapitale zakładowym Spółki w dacie podjęcia uchwały.

Spółka w raportach bieżących informowała już o wstępnym zainteresowaniu objęciem akcji GetBack S.A. przez potencjalnych inwestorów: Shavit Capital Fund z siedziba w Izraelu, Leumi Investment Services Inc. z siedzibą w USA (podmiotem powiązanym z Bank Leumi le Israel B.M. z siedzibą w Izraelu) oraz Cukierman & Co Investment House Ltd. z siedzibą w Izraelu. Dodatkowo Zarząd GetBack S.A. otrzymał oświadczenie od Abris Capital Partners Ltd. dotyczące objęcia akcji.