GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Największa w historii polskiego rynku finansowego restrukturyzacja zakończona sukcesem

  

Dzisiaj (26.02.2020 r.) spółka otrzymała informację o postanowieniu Sądu Okręgowego we Wrocławiu oddalającym ostatnie zażalenie blokujące uprawomocnienie się układu. Tym samym w życie wchodzi rekordowy układ, zarówno pod względem liczby wierzycieli indywidualnych (9500 inwestorów), jak i skali wierzytelności objętych restrukturyzacją. Największa wartość wierzytelności objętych restrukturyzacją - to jest

wartość wierzytelności GetBack S.A. w kwocie 3 365 528 828,20 zł (z odsetkami) oraz wartość wierzytelności nieobjętych układem przysługujących instytucjom finansowym będącym wierzycielami NSFIZ w kwocie 227 632 220,16.

Oznacza to, że po najbardziej skomplikowanym, 22-miesięcznym, najdłuższym w historii polskiego rynku postępowaniu restrukturyzacyjnym obligatariusze GetBack odzyskają w ciągu ośmiu lat 25% zainwestowanych środków. Pierwsze wypłaty nastąpią w ciągu najbliższych kilku miesięcy, czyli prawie o 2 lata wcześniej niż zakłada układ.

Zdajemy sobie sprawę, że oczekiwania wierzycieli były większe i 25% środków jakie odzyskają stanowi częściową rekompensatę ich straty, ale biorąc pod uwagę fakt, że ogromna większość tego typu postępowań kończyła się do tej pory upadłością spółki, a poszkodowani wierzyciele nie odzyskiwali ani grosza, postępowanie GetBack uznać należy za duży sukces – mówi Magdalena Nawłoka, p.o. Prezesa Zarządu GetBack S.A.

W ciągu ostatnich 22 miesięcy Spółka przeprowadziła bardzo skomplikowany proces restrukturyzacji. Równolegle prowadziła z wierzycielami rozmowy na temat warunków układu, konsekwentnie i radykalnie zmniejszała koszty działalności, negocjowała z potencjalnymi zainteresowanymi warunki nabycia części portfeli i doprowadziła do finalizacji tej transakcji, z sukcesem uzgodniła z wierzycielami instytucjonalnymi warunki dotyczące redukcji wierzytelności, a przy tym stale współpracowała z organami ścigania i Komisją Nadzoru Finansowego oraz prowadziła codzienną działalność windykacyjną. Odzyskała też część środków wyprowadzonych ze spółki.

 

- Zakończenie postępowania restrukturyzacyjnego GetBack to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich wierzycieli. Nie dopuściliśmy do upadłości Spółki przez co uchroniliśmy wierzycieli od utraty całości zainwestowanych środków. Należy podkreślić, że jest to ogromny sukces wszystkich osób zaangażowanych w to wyjątkowe w swojej skali, jak i złożoności, postępowanie restrukturyzacyjne. Dzięki temu Spółka będzie mogła wypłacić w najbliższym czasie część rat układowych oraz skoncentrować się na prowadzeniu działalności windykacyjnej. Zdajemy sobie sprawę, że przed nami realizacja ambitnego układu. Jesteśmy zdeterminowani, aby został on przez Spółkę wykonany – powiedział Radosław Barczyński, członek Rady Wierzycieli i Przewodniczący Rady Nadzorczej GetBack S.A.