GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Nowy członek Rady Nadzorczej GetBack S.A.

28 listopada 2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 listopada br. powołało  nowego członka Rady Nadzorczej GetBack S.A. Zgodnie z wnioskiem wcześniej zgłoszonym przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A. w radzie zasiadł Jacek Osowski.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny S.A., który posiada ponad 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz taki sam udział w ogólnej liczbie głosów, zgłaszając swojego kandydata do Rady Nadzorczej, swój wniosek uzasadnił chęcią odzwierciedlenia struktury akcjonariatu Spółki.

Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz programu MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego oraz CFA i jest wpisany na listę Biegłych Rewidentów. Nowy członek Rady Nadzorczej GetBack S.A. prowadzi działalność o charakterze doradczym, strategicznym, interim-management oraz usługowym dla różnych przedsiębiorstw. W 2014r. był wiceprezesem zarządu w spółce FAMUR S.A. Wcześniej pracował w PZU Asset Management S.A, PZU S.A, PZU Życie S.A, IPOPEMA TFI S.A., TP Invest, Millennium Dom Maklerski S.A.  Jacek Osowski jest także członkiem kilku rad nadzorczych: ATM S.A., Herkules S.A., LC Corp S.A. oraz jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Ferro S.A.