GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Odpowiedzi na pytania SII

15 marca 2018

W związku z pytaniami wystosowanymi przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych („Stowarzyszenie”), zamieszczonymi w dniu 14 marca 2018 r. na stronie internetowej Stowarzyszenia w artykule zatytułowanym „7 pytań SII do Prezesa GetBack”, poniżej przedstawiam odpowiedzi na przedmiotowe pytania.

Ad 1.

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Zarządu, Spółka dokłada wszelkich starań, aby w możliwie jak najkrótszym czasie  opublikować sprawozdanie finansowe za rok 2017. Prace audytowe trwają, biorąc pod uwagę aktualny stan harmonogramu działań, tym momencie Spółka jednak nie może zagwarantować, że prezentacja pełnych wyników nastąpi przed terminem posiedzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka w swojej działalności kieruje się zasadą maksymalnej transparentności wobec akcjonariuszy oraz rynku kapitałowego.

Ad. 2.

Wypowiedź Prezesa Zarządu nie stanowiła rekomendacji i nie może być tak interpretowana. Należy zwrócić uwagę, iż zacytowane (częściowo) zdanie jest bezpośrednią odpowiedzią na pytanie zadane przez red. Tychmanowicza: „(…) Wycena walorów spadła poniżej ceny emisyjnej. Czy ruch ten ma fundamentalne uzasadnienie?” Prezes odpowiedział: „Absolutnie nie. Widzę wręcz fundamentalne uzasadnienie, żeby kupować nasze akcje. Nasz współczynnik P/E jest na takim poziomie, że jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych na rynku. Widzę bardzo mocne fundamenty tej spółki, duże zyski, wyższe nawet niż u konkurencji, jeśli definiować to jako ilość generowanej gotówki, a także duży potencjał wzrostu. (…).” Tym samym oczywistym jest, że Prezes odnosił się do podstaw sytuacji ekonomicznej Spółki, nie udzielał zaś porad co do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych emitowanych przez Spółkę.

Ad. 3.

W dniu 20 lutego 2018 r. Zarząd był w trakcie opracowywania koncepcji związanych z pozyskiwaniem kapitału dla Spółki. Celem Zarządu Spółki jest dbanie przede wszystkim o interes samej Spółki, a w konsekwencji o interesy akcjonariuszy w ujęciu długofalowym. Cena emisyjna akcji w nowej emisji nie została jeszcze ustalona, zatem trudno odnosić się do pytań, które jej dotyczą. Celem Zarządu Spółki jest maksymalizacja ceny emisyjnej w nowej emisji akcji, jednak ostateczna cena akcji jest ściśle powiązana z popytem na akcje nowej emisji Spółki. Decyzja dotycząca przeprowadzenia podwyższenia w ramach emisji prywatnej i zaoferowania akcji maksymalnie 149 osobom, wynika z faktu, iż taki model zapewnia Spółce możliwość szybszego dostępu do kapitału oraz efektywniejszej realizacji celów nowej emisji . Taka propozycja  w opinii Zarządu wydaje się rozwiązaniem korzystnym dla Spółki  ze względu interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

Ad. 4.

Tak jak wskazano powyżej, cena emisyjna akcji w nowej emisji nie została jeszcze ustalona, zatem trudno odnosić się do pytań, które jej dotyczą. Celem Zarządu Spółki jest maksymalizacja ceny emisyjnej w nowej emisji akcji, jednak ostateczna cena jest ściśle powiązana z popytem na akcje nowej emisji Spółki. W opinii doradców Zarządu publikacja ceny emisyjnej w dniu udostępnienia dokumentacji związanej z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 28 marca 2018 r. (tj. 2 marca 2018 r.) byłaby przedwczesna, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku kapitałowego.

Ad. 5.

Realizacja przez Spółkę satysfakcjonującego akcjonariuszy poziomu wyników w roku 2018 zależy od ilości i terminu pozyskania niezbędnego kapitału. Mając powyższe na uwadze, w opinii Zarządu Spółki opóźnianie lub wstrzymanie emisji akcji nie leży w interesie Spółki, a tym samym jej akcjonariuszy.

Ad. 6.

Podkreślić należy, iż w dniu przeprowadzenia wywiadu Prezesa Zarządu (6 marca 2018 r.), informacje o projektach uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie były już opublikowane (2 marca 2018 r.) i wypowiedzi Prezesa Kąkolewskiego winny być interpretowane ściśle w związku z przedstawionymi do wiadomości publicznej materiałami na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 28 marca 2018 r. Jak wskazano powyżej, realizacja przez Spółkę satysfakcjonującego akcjonariuszy poziomu wyników w roku 2018 zależy od ilości i terminu pozyskania niezbędnego kapitału. Decyzja dotycząca przeprowadzenia podwyższenia w ramach emisji prywatnej i zaoferowania akcji maksymalnie 149 osobom, wynika z faktu, iż taki model zapewnia szybkość dostępu do kapitału dla Spółki i wydaje się rozwiązaniem optymalnym patrząc na interes Spółki i wszystkich jej akcjonariuszy.

Ad. 7.

Zarząd Spółki spotyka się z deklaracjami zainteresowania potencjalnych inwestorów inwestycjami w papiery dłużne oraz korporacyjne emitowane przez Spółkę. Na tej podstawie Prezes Zarządu pozwolił sobie wyrazić pogląd dotyczący zainteresowania rynkowego w tej kwestii. Jednocześnie zauważyć należy spadek popytu na obligacje branży windykacyjnej i wzrost marży (kosztu finansowania), który jest trendem rynkowym, opisanym na początku 2018 r. w wielu artykułach prasowych. Spółka jest zainteresowana pozyskiwaniem kapitału, jednak nie jest zainteresowana znaczącym podnoszeniem wysokości oprocentowania. Poziom subskrypcji obligacji serii PP6 jest efektem wypadkowej powyższych trendów i należy uznać go za satysfakcjonujący.

Konrad Kąkolewski

Prezes Zarządu GetBack S.A.