GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

S&P podwyższa perspektywę ratingu GetBack na pozytywną

19 lutego 2018

Agencja ratingowa Standars&Poor’s podwyższyła perspektywę nadanego GetBack 17 marca 2017 r. ratingu kredytowego ze stabilnej na pozytywną, utrzymując jednocześnie krótko- i długoterminowy rating kredytowy GetBack na poziomie B.

Podwyższenie perspektywy ratingu na pozytywną według Agencji wynika z tego, że zgodnie z jej oceną w latach 2018-2019 będzie miała miejsce ekspansja GetBack połączona ze wzrostem przychodów oraz EBITDA, przy jednoczesnych utrzymaniu zadłużenia na poziomie uzasadniającym wyższą ocenę. S&P zwróciło uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat GetBack zaprezentował silny lecz kontrolowany wzrost i  poprawił zyskowność, wykazując przy tym wskaźniki związane z zadłużeniem na lepszym poziomie, niż Agencja wcześniej oczekiwała. Agencja dostrzegła przy tym  ekspozycję GetBack na ryzyko kredytowe związane z nabywaniem wierzytelności konsumenckich. S&P wskazał na poprawność modelu wycen portfeli oraz na fakt, że wyceny dokonywane są przez zewnętrzny podmiot. Ponadto ryzyko związane z wycenami portfeli, mogące wynikać m.in. z krótkiego okresu działalności GetBack czy zmian otoczenia, zdaniem Agencji powinno być odpowiednio zarządzone dzięki doświadczeniu i umiejętnościom kadry zarządzającej GetBack

„Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, która potwierdza stabilność i bezpieczeństwo naszego modelu biznesowego. Jesteśmy spółką transparentną poddającą się ocenom ratingowym już trzech agencji i tym bardziej cieszy nas, że po blisko roku Standars&Poor’s podwyższa nam perspektywę naszego ratingu. GetBack rozwija się dynamicznie, ale jednocześnie dbamy, żeby wzrost był kontrolowany i bezpieczny.” – zaznaczył Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

 S&P zwróciło uwagę na, ryzyko dotyczące kraju oraz branży, w której GetBack działa oraz skoncentrowanie działalności na zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce,  jednocześnie zaznaczając,  że GetBack podejmuje działania mające na celu dywersyfikację obsługiwanych wierzytelności oraz pozytywnie odnosząc się do modelu wyceny portfeli Jednocześnie Agencja stwierdziła, że powyższe kwestie są częściowo mitygowane przez polepszającą się działalność operacyjną GetBack, umiarkowane zadłużenie oraz adekwatny cashflow.

W ocenie Agencji na korzyść GetBack przemawia ostrożna ekspansja zagraniczna w Hiszpanii i Rumunii.  Agencja pozytywnie oceniła również wpływ pierwszej publicznej emisji akcji GetBack, sugerując przy tym pozytywny wpływ ewentualnego dokapitalizowania Spółki i zmiany struktury akcjonariatu, jeżeli takowe zdarzenia miałyby miejsce. Z uznaniem ze strony Agencji spotkał się również poziom płynności Spółki.

Pełny raport ratingowy, jak również informacje dotyczące skali ratingowej i opis metodologii dostępne są na stronie internetowej Agencji: www.standardandpoors.com  

Pod koniec stycznia Fitch Ratings, jako druga ze światowych agencji ratingowych, opublikował po raz pierwszy rating dla GetBack S.A. Fitch Ratings, przyznał spółce długoterminowy rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną.   Z kolei 20 stycznia 2017 roku agencja ratingowa EuroRating nadała GetBack rating długoterminowy na poziomie BB z perspektywą stabilną.

***

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzającą wierzytelnościami. GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. Spółka korzysta z usług Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp.k. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Od 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim, a od 2017 r. także w Hiszpanii i Bułgarii. Łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 28,0 mld zł. W pierwszych trzech kwartałach 2017 r. przychody netto Grupy wzrosły prawie dwukrotnie do poziomu 538 mln zł w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku. Zysk netto w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku był o 45,3% wyższy niż w analogicznym okresie 2016 r. i wyniósł 181,5 mln zł.