GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Złożenie przez GetBack S.A. wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Emitenta w ramach procesu wszczęcia restrukturyzacji Emitenta na podstawie ustawy Prawo restrukturyzacyjne

02 maja 2018

Komunikat Prasowy

W związku z podjętą 30 kwietnia br. przez Zarząd GetBack S.A. decyzją o przystąpieniu do prac nad restrukturyzacją Spółki, dnia 2 maja br. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych złożony został wniosek przedstawiający plan restrukturyzacyjny dla Spółki. Wdrożenie planu restrukturyzacyjnego umożliwi zabezpieczenie oraz ochronę praw i interesów wszystkich interesariuszy Spółki, tj. jej obligatariuszy, akcjonariuszy i kontrahentów. O jego szczegółach Spółka poinformuje niezwłocznie.

 

Biuro Prasowe GetBack S.A.