GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

List otwarty do Obligatariuszy – 8.10.2018

Szanowni Obligatariusze,

od ostatniej decyzji sądu o odroczeniu głosowania ciężko pracowaliśmy, żeby przedstawić dziś Państwu jak najlepszą propozycję układową.

Staraliśmy się wykorzystać ten czas na negocjacje z obligatariuszami zabezpieczonymi
i przekonać ich do wzięcia na siebie części ciężaru układu. Udało nam się zaangażować w ten proces Komisję Nadzoru Finansowego, która zadeklarowała pomoc w tym procesie. Negocjacje wciąż trwają. Dwa tygodnie temu podpisaliśmy z bankami umowę standstill, ale to wstępne porozumienie. Przekonanie banków do redukcji ich zadłużenia wymaga dodatkowego czasu.

Równolegle prowadziliśmy rozmowy z inwestorami zainteresowanymi kupnem znacznej części aktywów GetBack. Zakończyły się one złożeniem trzech ofert. W naszej ocenie oferty te dają możliwość spłaty wierzycieli na atrakcyjnym poziomie, znacznie szybciej i bez ryzyka upadłości GetBack.

Udało nam się też solidnie przeanalizować kondycję finansową i operacyjną spółki.
W zeszłym tygodniu zaprezentowaliśmy wstępne wyniki za pierwsze półrocze tego roku. Rzeczywisty miesięczny poziom odzysków od początku tego roku nie przekraczał 27mln PLN miesięcznie. Taki wynik potwierdza nasze przypuszczenia, że GetBack nigdy nie był wysoce efektywną firmą windykacyjną. Jej wizerunek i pozycja rynkowa wynikała raczej z kreatywnej księgowości i inwestycji w promocje, a nie z rzeczywistej wartości operacyjnej.

Tak jak od początku deklarowaliśmy, chcemy wrócić do podstawowej działalności spółki
i znacząco zwiększyć poziom odzysków. Nie uda się tego jednak osiągnąć bez nowej strategii spółki. Dlatego ostatnie tygodnie wykorzystaliśmy na to, żeby opracować strategię działań GetBack na najbliższe lata. Zakłada ona realizację 60 inicjatyw w 10 obszarach, między innymi: operacje, zarządzanie danymi, IT, MIS, TFI i Banki, compliance i komunikacja.

Wszystkie te działania dały nam możliwość złożenia dziś lepszej od przedstawionej w sierpniu propozycji układowej.

Zakłada ona możliwość zaspokojenia obligatariuszy w wysokości 38% w ciągu 8 lat. Poprawa propozycji w stosunku do układu przedstawionego w sierpniu wynika z potencjalnych przychodów z procesów cywilnych jakie zamierzamy prowadzić w celu odzyskania części środków, uwzględnienia redukcji zadłużenia przez część wierzycieli zabezpieczonych, od których do dziś uzyskaliśmy deklarację redukcji, a także z lepszych szacunków dotyczących możliwości windykacyjnych spółki. Nasza propozycja zakłada dojście do 40 mln PLN odzysków na jesieni 2019. To prawie dwa razy więcej niż dziś. Poziom taki chcemy osiągnąć bez istotnego, trwałego wzrostu wydatków. Warunkiem realizacji takiego poziomu jest jednak wdrożenie przedstawionej przez nas nowej strategii dla GetBack na lata 2019 - 2020.

Zdajemy sobie sprawę, że to wciąż za mało. Wiemy, że jeśli ktoś kto zainwestował w spółkę swoje oszczędności to oczekiwał raczej zysków, a nie strat. Dziś musicie się Państwo zmierzyć
z perspektywą straty i to znacznej części tego, co zainwestowaliście.

Mamy nadzieję, że Państwa złość i rozżalenie nie wpłyną na racjonalną ocenę sytuacji. Nie jest łatwo pogodzić się z myślą, że poprzedni Zarząd wywiódł Was w pole. Ciężko spokojnie przyjąć informację, że spółka, w którą zainwestowaliście, w rzeczywistości nigdy nie miała takiej zdolności operacyjnej o jakiej mówiły jej władze. GetBack był sztucznie pompowaną spółką, która ani nie miała tak silnej pozycji na rynku o jakiej pisały media, ani nie była zarządzana w sposób, który dawałby nam teraz możliwość szybkiego powrotu na ścieżkę wzrostu.

To co możemy dziś zrobić, to ciężko pracować i wykorzystywać dany nam czas no to, żeby sukcesywnie poprawiać warunki układu.

Naszym zdaniem, to w tej chwili najlepsza propozycja jaką jako odpowiedzialny Zarząd możemy złożyć. Widzimy przestrzeń do poprawy warunków układu, zarówno jeśli chodzi
o wysokość spłaty, jak również jej tempa, ale do przygotowania takiej zaktualizowanej wersji potrzebowaliśmy dodatkowego czasu na dokończenie zaawansowanych już rozmów
z bankami, jak również domknięcie procesu sprzedaży aktywów jednemu z inwestorów.

Właśnie dlatego poprosiliśmy sąd o kolejne przełożenie głosowania. Do grudnia mamy nadzieję przekonać kolejnych wierzycieli zabezpieczonych do wejścia w ramy układu, jak również wynegocjować ostateczną umowę sprzedaży aktywów GetBack. Warto zauważyć, że tylko wynegocjowana umowa z inwestorem daje pełną gwarancję realizacji warunków. W przypadku przegłosowania układu jutro nie będzie możliwości zmiany ustaleń układowych
(i uwzględnienie w nim scenariusza sprzedaży aktywów) do momentu zatwierdzenia układu, czyli przez kolejnych kilka miesięcy. Istnieje bardzo poważne ryzyko, że potencjalni inwestorzy nie będą czekali aż tak długo.

Cieszymy się, że Rada Wierzycieli zgadza się z takim sposobem myślenia i poparła naszą propozycję przesunięcia głosowania nad układem. Również KNF ma zamiar przekonywać sąd do takiej decyzji.

Mamy nadzieję, że cały proces wypracowywania planu ratunkowego dla GetBack
i uzgadniania warunków spłaty zakończy się sukcesem. W historii GetBack pełno jest dowodów na to, że nierealne myślenie za często wygrywało tu ze zdrowym rozsądkiem. Gdybyśmy teraz przyjęli nierealne propozycje układowe to w niedługim czasie – rok lub dwa - spółka upadnie
i straty dla wszystkich będą znacznie większe, niż te wynikające z naszej propozycji redukcji. Od nas wszystkich zależy, czy urealnimy sytuację i zaczniemy na nowo pisać historię GetBack - tym razem w oparciu i prawdziwy obraz spółki - czy wciąż będziemy trzymać się przekonania, że GetBack ma ogromny potencjał i niesamowite możliwości operacyjne. Przypomnę tylko, że takie myślenie doprowadziło nas wszystkich do miejsca, w którym dziś jesteśmy.

Z poważaniem,

Przemysław Dąbrowski

Prezes GetBack

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A