GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Największą stratą jest utrata zaufania

 

Dziś (30 maja 2018 r.) nowo powołany Zarząd GetBack S.A. przedstawił wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2017. W sprawozdaniu Zarząd potwierdził wcześniejsze informacje o wysokości skonsolidowanej straty netto, która wyniosła 1,33 mld zł. Nową informacją dla rynku jest natomiast wartość aktywów pracujących. Wynoszą one 1,75 mld zł.

 

- Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji, ale największą stratą za 2017 rok wcale nie jest strata finansowa tylko utrata zaufania. Tę odrobić znacznie trudniej – powiedział Przemysław Dąbrowski, który 22 maja został Prezesem Zarządu.

Spółka zdecydowała się opublikować wstępne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017 rok  mimo faktu, ze audytor, firma Deloitte jeszcze  przygotowuje swoją opinię. 

- Uznaliśmy, że dla wszystkich interesariuszy ważniejsze jest przedstawienie naszej sytuacji finansowej niż czekanie na opinię audytora. Chcieliśmy dać wyraźny sygnał, że jako nowy Zarząd i nowa Rada Nadzorcza zmierzamy jasno i klarownie komunikować wszystkie, nawet trudne informacje, bo odbudowa zaufania jest dziś dla nas najważniejszym zadaniem - powiedział Przemysław Dąbrowski, Prezes Zarządu GetBack.

W ostatnich dniach w spółce zaszły spore zmiany. 22 maja powołano nową Radę Nadzorczą i trzech nowych członków Zarządu. Do Rady Nadzorczej powołano nowych członków: Paulinę Pietkiewicz, Krzysztofa Burnos, Jerzego Zygmunta Świrskiego, Jarosława Dubińskiego. Obok Przemysława Dąbrowskiego, do Zarządu trafiła Magdalena Nawłoka i Paulinę Pietkiewicz, która została czasowo oddelegowana z Rady Nadzorczej.

Mimo wysokości straty i ogromnych kłopotów reputacyjnych władze spółki nie zdecydowały się na scenariusz upadłości, ale podjęły decyzję o realizacji planu naprawczego.

 

 - Patrząc na wartość aktywów oraz biorąc pod uwagę efektywną platformę operacyjną i zaangażowanie naszych pracowników jesteśmy przekonani, że to możliwe. Dziś musimy się skupić na rozmowie z osobami pokrzywdzonymi przez działania spółki, żeby móc przeprowadzić proces przyspieszonego postepowania układowego. Kluczowe jest także wdrożenie planu restrukturyzacji, w tym trwałe ograniczenie kosztów – powiedział Przemysław Dąbrowski.

 

Nowy Zarząd ma ambicję, aby w znacznym zakresie, zaspokoić należności wierzycieli. W tym celu zamierza restrukturyzować zadłużenie spółki, w szczególności poprzez rozmowę o odroczeniu terminów zapłaty lub konwersji części wierzytelności na akcje Spółki. Planuje też przedstawić i wdrożyć nowy model biznesowy, tak aby odbudować zaufanie akcjonariuszy i wrócić na ścieżkę rozwoju sprzed 2-3 lat.

 

- Nie model biznesowy jest jednak kluczowym elementem odbudowy zaufania naszych wierzycieli i akcjonariuszy, ale realistyczne spojrzenie na sytuację firmy i wiarygodność w komunikacji – powiedział Przemysław Dąbrowski. Musimy ustabilizować sytuację, odbudować wiarygodność, pokazać odpowiedzialność i skończyć z polityką rozdętych wydatków i szumnych zapowiedzi, które nie mają potem żadnego pokrycia w rzeczywistości – dodał nowy Prezes GetBack.

Spółka zadeklarowała pełną współpracę w zakresie wyjaśnienia sprawy z wszystkimi organami prowadzącymi postepowanie w tej sprawie.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Spółki

GetBack S.A