GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Przyśpieszone postępowanie układowe (PPU)

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił o:

 • otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GetBack S.A.;
 • wyznaczeniu Sędziego-Komisarza w osobie Pana SSR Jarosława Mądrego;
 • wyznaczeniu zarządcy w osobie Kaczmarek i Skonieczna Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. j. we Wrocławiu numer KRS: 0000614840;
 • ustanowieniu kuratora, do reprezentowania praw obligatariuszy, w osobie Kamila Hajduka, licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego _numer licencji: 142;
 • zezwoleniu GetBack S.A. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa GetBack S.A. w zakresie nieprzekraczającym zwykłego zarządu;
 • określeniu podstawy jurysdykcji wyłącznej krajowych sądów na mocy postanowień z art. 342 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego Dz. Urz. UE L 141 z dnia 06 czerwca 2015 r., s. 19-72; dalej: "Rozporządzenie";
 • jak również o tym, że przyspieszone postępowanie układowe ma charakter postępowania głównego w rozumieniu przepisów Rozporządzenia.

 

 1. Załącznik - Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec GETBACK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Załącznik - Skan wniosku, wstępnego planu restrukturyzacyjnego i propozycji układowych.
 3. Zalacznik - Upublicznione przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
 4. Załącznik - Informacja Sędziego - komisarza z dnia 24.05.2018 r.
 5. Załącznik - Postanowienie z dnia 30.05.2018 r. o oddaleniu wniosków o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy.
 6. Załącznik - Postanowienie z dnia 08.06.2018 r. o oddaleniu wniosków o uchylenie zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu zarządcy.
 7. Załącznik - Postanowienie z dnia 14.06.2018 r. - wezwanie dłużnika do uiszczenia zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania układowego.
 8. Załącznik - Postanowienie z dnia 14.06.2018 r. - oddalenie wniosku o ustanowienie kuratora dla obligatariuszy.
 9. Załącznik - Postanowienie z dnia 21.06.2018 r. - Rada Wierzycieli.
 10. Załącznik - Postanowienie z dnia 22.06.2018 r. o oddalenie wniosków o uchylenie zarządu własnego i ustanowieniu zarządcy.
 11. Załącznik - Postanowienie z dnia 11.07.2018 r. - uzupełnienie składu Rady Wierzycieli poprzez powołanie drugiego zastępcy członka Rady Wierzycieli.

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.