GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Najpopularniejsze pytania i odpowiedzi

Wpłaty mogą być wykonywane w formie:

 • przelewu bankowego w formie tradycyjnego zlecenia jednorazowego lub zlecenia stałego,
 • przelewu bankowego składanego za pośrednictwem bankowości internetowej,
 • wpłaty gotówkowej w banku,
 • wpłaty gotówkowej w placówce Poczty Polskiej,
 • wpłaty gotówkowej w punkcie obsługi płatności,
 • wpłaty gotówkowej z potwierdzeniem u Pracownika Terenowego GetBack S.A. w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Pracownik GetBack S.A. zobowiązany jest do potwierdzenia przy każdym kontakcie tożsamości rozmówcy. Jest to niezbędne do ochrony poufności danych dotyczących Dłużnika oraz samego zadłużenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym do dysponowania informacjami o sytuacji finansowej Dłużnika. Pytania potwierdzające tożsamość mogą dotyczyć daty urodzenia, numeru PESEL lub jego fragmentu, adresu. Dane wykorzystywane są jedynie do potwierdzenia tożsamości.

Doradca Terenowy dedykowany jest do obsługi spraw, w których GetBack S.A.:

 1. ma ograniczone możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego i podjęcia ustaleń odnośnie sposobu spłaty zadłużenia,
 2. podjął rozmowy z Dłużnikiem i w toku negocjacji zachodzi konieczność dodatkowego spotkania bezpośredniego w celu potwierdzenia statusu poczynionych ustaleń lub dostarczenia umowy Ugody.

Podczas wizyty bezpośredniej pracownik GetBack S.A.:

 • potwierdza tożsamość rozmówcy,
 • w przypadku rozmowy z Dłużnikiem potwierdza swoje uprawnienia do prowadzenia rozmów w imieniu GetBack S.A.,
 • informuje o istniejącym zadłużeniu, potwierdza okoliczności powstania zadłużenia,
 • dba o poufność rozmowy,
 • aktualizuje dane kontaktowe Dłużnika,
 • zachęca do przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej Dłużnika w celu zaproponowania satysfakcjonujących zasad współpracy,
 • proponuje indywidualnie dostosowane warunki spłaty,
 • potwierdza gotowość GetBack S.A. do negocjowania warunków spłaty zadłużenia,
 • odpowiada na pytania i wątpliwości Dłużnika,
 • pomaga Dłużnikowi w znalezieniu optymalnego sposobu rozwiązania kwestii zadłużenia,
 • ustala warunki i formę zawarcia umowy Ugody,
 • oferuje pomoc w kontakcie z GetBack S.A.,

Wizyty Doradców Terenowych GetBack S.A. nie wiążą się z dodatkowymi opłatami.