GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

1ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

 

Telefonicznie

+48 71 771 02 85 *
* Koszt połączenia wg stawki operatora

 

Mailowo

na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Listownie

na adres:
GetBack S.A.
ul. rtm. Witolda Pileckiego 63
02-781 Warszawa

 

Osobiście w biurze

Al. Wincentego Witosa 16, 20-315 Lublin

godz. 8:00-16:00

2ANALIZA OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA

 

Formalna

 

Merytoryczna

Przydatne dokumenty, które mogą Państwo dołączyć do zgłoszenia:

 • dowody zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów (np. umów kredytowych, umów o pożyczkę, o kartę kredytową itp.),
 • dowody zaspokojenia roszczeń wynikających z faktur VAT/not wystawionych przez operatora sieci telekomunikacyjnej oraz dostawców innych mediów (np. energii),
 • kopia pisemnej dyspozycji o zamknięcie rachunku złożona w banku,
 • kopia zaświadczenia wystawionego przez bank, potwierdzającego zamknięcie rachunku bankowego,
 • kopia zaświadczenia o całkowitej spłacie zobowiązania (wskazującego numer oraz datę zawarcia umowy) wystawionego przez bank lub inny podmiot finansowy świadczący usługi w zakresie udzielania pożyczek lub kredytów,
 • uznane reklamacje przez zbywcę/cedenta,
 • orzeczenia sądów lub dokumenty urzędowe wystawione przez instytucje zaufania publicznego, dotyczące zakończenia prowadzonego postępowania,
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające zarzuty reklamacyjne.

3ROZPATRZENIE OTRZYMANEGO ZGŁOSZENIA

 

Jesteśmy zawsze na czas!

 

Do 21 dni

Terminy odpowiedzi:

 • Zgłoszenia rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Odpowiedź na zgłoszenie udzielana jest nie później niż w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
 • W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia i udzielenie odpowiedzi w terminie 21 dni, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni. Spółka informuje Państwa o wydłużeniu terminu rozpatrzenia zgłoszenia wraz z podaniem przyczyny opóźnienia.
 • Na każdym etapie postępowania mogą Państwo odwołać się od udzielonej odpowiedzi.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z GetBack S.A.

Razem wygramy z każdym długiem!