GetBack logo

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 600 700

kontakt@getbacksa.pl

Logowanie do konta getback24.pl

Aktualności

Spółka GetBack S.A. została partnerem VII edycji konferencji „Obrót Wierzytelnościami” w całości poświęconej optymalizacji strat przy sprzedaży portfela wierzytelności. Wydarzenie odbyło się w dniach 6-7 lutego 2018 r. w Hotelu Regent w Warszawie. Wzięli w nim udział przedstawiciele m.in. sektora bankowego i pożyczkowego, Izby Komorniczej w Warszawie oraz BIG InfoMonitor S.A. Podczas wydarzenia dyskutowano m.in. zagadnienia cesji jako elementu procesu zarządzania wierzytelnościami, zmiany prawne dotyczące branży, a także rozwiązania mające przyspieszyć obsługę dokumentów.
Fitch Ratings, jako druga ze światowych agencji ratingowych, opublikował rating dla GetBack S.A., jednego z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami. Fitch Ratings, przyznał spółce długoterminowy rating na poziomie B+ z perspektywą stabilną. Jako główne czynniki wpływające na nadany rating Agencja wskazała między innymi na solidny i skalowalny model biznesowy, odpowiedni poziom kontroli ryzyk (w szczególności w odniesieniu do wycen portfeli wierzytelności), dobrą kontrolę wydatków, akceptowalny poziom zadłużenia oraz wysoką marżę EBITDA. Jednocześnie Agencja zwróciła uwagę na jednolity charakter modelu biznesowego,…
GetBack S.A., jeden z wiodących polskich podmiotów rynku zarządzania wierzytelnościami, uzyskał narastająco w 2017 roku łącznie wartość ponad 1,2 mld zł spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, czyli o 70,1 % więcej niż w ubiegłym roku. Łączna kwota  zakupów portfeli wierzytelności przez GetBack S.A. w imieniu własnych oraz zewnętrznych funduszy sekurytyzacyjnych wyniosła blisko 2 mld zł, co stanowi wartość o 110,5% wyższą niż w 2016 roku. GetBack S.A. podsumował wybrane kluczowe dane operacyjne dotyczące 2017 roku. Zaprezentowane  kwoty wydatków na portfele…
GetBack S.A., poinformował o zawarciu przez podmioty z grupy kapitałowej  dwóch umów przedwstępnych nabycia portfeli wymagalnych i niewymagalnych wierzytelności wynikających z umów kredytów hipotecznych od instytucji finansowej z siedzibą w Kopenhadze (Dania). Spółka poinformowała o zawarciu umów w wyniku których wyżej wymienione podmioty nabędą  wierzytelności zabezpieczone hipoteką na nieruchomościach zlokalizowanych w Polsce, o łącznej wartości nominalnej około 0,4 mld zł. Zawarcie umów definitywnych nabycia przedmiotowych portfeli wierzytelności przewidziane jest najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. Grupa tym samym rozszerza…
Strona 1 z 24

Kampania reklamowa Getback

Obejrzyj i przekonaj się, jak pomagamy zwyciężać długi.

 

Liczby, które mają znaczenie

Czekamy na Twój kontakt

0

średnia liczba dziennych negocjacji

Sprawdź

Proponujemy efektywne rozwiązania

0

kompletnie spłaconych spraw

Sprawdź

Codziennie pomagamy w wyjściu z długów

0

średnia liczba dziennych deklaracji

Sprawdź

dane wg stanu na 30 września 2017 r.