GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

7 powodów, dla których warto skorzystać z usług firmy windykacyjnej

09 marca 2015

Dziesiątki przesłanych pism, setki telefonów i wiadomości SMS. Naprzemienne głuche sygnały w słuchawce telefonu i nieustające obietnice rychłej spłaty należności. Do dłużnika trudno dotrzeć, a jeszcze trudniej wyegzekwować uregulowanie rachunku.

W przypadku przedsiębiorców sprawa niespłaconych należności – szczególnie nieregularnych wpłat z tytułu wystawionych faktur – zakłóca płynność finansową. Ponadto, wpływa negatywnie na ogólną kondycję firmy i jej relacje z partnerami biznesowymi. Oczywiście, każdy może zostać postawiony przed koniecznością zapłaty za nagłą i niespodziewaną usługę w momencie, w którym akurat jest pozbawiony wszelkich środków, jednak nie należy nadużywać dobrej woli wierzyciela, który pozwala na uregulowanie należności w późniejszym terminie.

Gdy pojawią się problemy z terminowością wpłat, a własne działania windykacyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów warto rozważyć outsourcing usług windykacyjnych, czyli podpisanie umowy z profesjonalną firmą windykacyjną, która w imieniu zleceniodawcy doprowadzi do spłaty zobowiązań dłużników na etapie postępowania polubownego, sądowego lub egzekucyjnego. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Dlaczego warto pokusić się o zatrudnienie profesjonalnej firmy windykacyjnej? Powodów jest wiele.

Firmy windykacyjne gwarantują wyższą skuteczność działania, a tym samym większe prawdopodobieństwo odzyskania należności. Przedsiębiorstwa i osoby prywatne dysponują ograniczonymi możliwościami kontaktu z dłużnikiem. Zazwyczaj prowadzone na własną rękę działania (ograniczające się do telefonów, maili czy listów, pozostających często bez odpowiedzi) pochłaniają czas i energię, rodzą irytację, przy czym nie przynoszą pożądanych rezultatów. Profesjonalne firmy windykacyjne zatrudniają wykwalifikowaną kadrę pracowników, wiedzą jakimi kanałami i w jaki sposób dotrzeć do dłużnika i doprowadzić do jak najszybszej całkowitej spłaty.

Firmy zarządzające wierzytelnościami oferują szeroki zakres usług – od działań prewencyjnych, przez windykację polubowną, aż po prowadzenie sprawy na drodze sądowej. Zatrudnieni przez firmę specjaliści przygotowują atrakcyjne oferty spłaty zadłużenia, oferowane podczas rozmów telefonicznych oraz wysyłane w pismach. Przeszkoleni negocjatorzy telefoniczni i terenowi już po kilku zadanych pytaniach wiedzą z jakim typem dłużnika mają do czynienia – czy jest to osoba z jednorazowym problemem w spłacie czy tzw. dłużnika recydywista. Wiedzą jaki schemat rozmowy zastosować i jakich narzędzi komunikacyjnych użyć, aby doprowadzić do jak najszybszej spłaty należności. Oprócz standardowej telefonicznej i pisemnej procedury upominawczej prowadzone są także tzw. monity SMS-owe i mailowe. W przypadku nieskuteczności windykacji polubownej firma windykacyjna w imieniu zleceniodawcy wstępuje na drogę sądową i prowadzi sprawę do pozytywnego jej zakończenia. Wszystkie tego typu działania przekładają się na większą skuteczność w regulowaniu zaległych płatności.

Koszty działań windykacyjnych podejmowanych samodzielnie przez firmę lub osobę prywatną, mogą zrujnować jej budżet, zwłaszcza jeśli nie przynoszą efektów w postaci spłat zaległych należności. Korzystanie z usług zewnętrznej firmy windykacyjnej okazuje się przy tym ekonomiczne. Firmy te zazwyczaj oferują bezpłatną wycenę usług na podstawie przedstawionej przez klienta dokumentacji, czasem pobierają opłatę wstępną. Najczęściej jednak inkasują prowizję od odzyskanej kwoty, o wysokości której klient jest informowany na wstępie. Od zeszłego roku obowiązuje jednak prawo, pozwalające na obciążenie całkowitymi kosztami prowadzenia sprawy dłużnika. Zleceniodawca ponosi oczywiście wszystkie koszty w trakcie trwania sprawy, jednak po jej pozytywnym zakończeniu może żądać od dłużnika całkowitego ich zwrotu. Koszty zostaną doliczone do kwoty zadłużenia.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, zlecenie zewnętrznej firmie odzyskania należności nie oznacza utraty kontroli nad procesem windykacyjnym czy utraty prawa do podejmowania kluczowych decyzji. Zleceniodawca sam decyduje o zakresie nadawanego pełnomocnictwa i – dzięki pakietowi wyspecjalizowanych narzędzi – może śledzić i kontrolować ich postęp w sprawach. Takie rozwiązanie gwarantuje nie tylko oszczędność pieniędzy, ale i czasu – problem nieuregulowanych należności przejmuje zewnętrzna firma, a zleceniodawca może skupić się na swoich obowiązkach i kluczowej działalności firmy.

Dłużnicy nie darzą sympatią firm windykacyjnych, wręcz traktują je jak prześladowców, którzy nękają ich w dzień i w nocy. Niektórzy sądzą nawet, że tego typu działania są niezgodne z prawem. Nic bardziej mylnego. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem należności działają zgodnie prawem i kodeksem etyczno-moralnym. Nie nękają dłużników telefonami, a jedynie przypominają o obowiązku spłaty zadłużenia jeśli ci nie odpowiadają na żadne komunikaty i nie są zainteresowani współpracą. Detektywi nie śledzą każdego kroku dłużnika, a jedynie zajmują się gromadzeniem informacji na etapie prewencyjnym oraz niezbędnych do podjęcia ewentualnych dalszych działań. Negocjatorzy terenowi nie są osiłkami, którzy siłą zagarną cały majątek dłużnika, a jedynie osobami, które na podstawie przeprowadzonej rozmowy są w stanie zaproponować odpowiednie warunki ugody.

Każda firma zna swoich klientów i wie, w przypadku których może wystąpić problem z regularnymi płatnościami. W celu wyeliminowania sytuacji nieterminowych płatności w przyszłości firmy windykacyjne oferują także usługi prewencyjne. Na każdej wystawionej fakturze zostaje umieszczona informacja o podmiocie, który będzie kontaktował się z klientem w przypadku nieterminowej zapłaty. Jest to forma ostrzeżenia, uświadamiająca nabywcy, że w przypadku niedotrzymania terminu płatności lub jej całkowitego zaniechania, zostanie uruchomione postępowanie windykacyjne.

Przed podjęciem decyzji o wyborze firmy windykacyjnej warto zagłębić się nieco w historię jej działalności lub spytać jakiego typu sprawy prowadzi najczęściej. Niektóre specjalizują się w obsłudze klientów z konkretnej branży – nieruchomości, ubezpieczeń, telekomunikacyjnej – inne zaś są specjalistami w windykowaniu wierzytelności masowych jak np. zaległych płatności klientów konkretnego banku. Wybór firmy specjalizującej się w branży zleceniodawcy gwarantuje niezwłoczne i skuteczne działanie, dzięki czemu klient może spać spokojnie, wiedząc, że reprezentuje go doświadczony profesjonalista.