GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Agencja Standard & Poor's nadała rating spółce GetBack

31 marca 2017

Standard & Poor's, jedna z trzech globalnych agencji ratingowych, przyznała GetBack S.A. długo- i krótkoterminową ocenę B z perspektywą stabilną. GetBack S.A. została tym samym pierwszą polską spółką w branży zarządzania wierzytelnościami z międzynarodowym ratingiem kredytowym.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Analitycy S & P pozytywnie ocenili zdolność GetBack do regulowania zobowiązań w obecnej sytuacji. Wskazano na coraz lepszą działalność operacyjną naszej firmy, niski poziom jej wskaźnika zadłużenia finansowego oraz odpowiednią zdolność do generowania przepływów pieniężnych. Cieszy nas również, że perspektywa ratingu jest stabilna, oznacza to bowiem, że zdaniem analityków S&P w ciągu najbliższego roku ta ocena nie powinna się zmienić – powiedział Kenneth Maynard, od 17 stycznia 2017 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej GetBack S.A., ekspert międzynarodowego sektora finansowego oraz twórca sukcesu brytyjskich firm windykacyjnych Cabot Financial i Bluestone Credit Management Limited.

To już druga ocena ratingowa GetBack. Pierwszą nadała spółce agencja EuroRating w styczniu 2017 roku. Wskazała ona m.in. na wysokość generowanych przez firmę marży, wysoki zwrot na kapitale i dynamiczne zwiększanie skali działalności. Perspektywa styczniowej oceny EuroRating w horyzoncie 12-miesięcznym również jest stabilna. GetBack to pierwsza polska spółka zarządzająca wierzytelnościami, która zdecydowała poddać się ocenie zarówno lokalnej, jak i międzynarodowej agencji ratingowej. – W obliczu zaledwie 5-letniej działalności GetBack na rynku uzyskaną ocenę uznaję za bardzo dobrą. Jesteśmy młodą i prężną spółką, zdolną do wprowadzania innowacji i szybkiego dostosowywania się do wymogów rynkowych, co udowadnialiśmy w ostatnich latach regularnie rosnącymi wynikami. Rating od Standard & Poor's ma nie tylko prestiżowe znaczenie. Świadczy on przede wszystkim o naszej wiarygodności, stabilności i rosnącej pozycji na polskim rynku – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A. – Rzetelna ocena spółki przygotowana przez międzynarodowych specjalistów stanowić może, moim zdaniem, dużą wartość dla jej obecnych i przyszłych inwestorów oraz partnerów biznesowych – dodaje Marek Patuła, Członek Zarządu GetBack S.A., ekspert ds. finansowania z 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym.

Rating nadany przez S & P jest oceną o zasięgu globalnym, która pozwala na porównanie wiarygodności emitenta z innymi podmiotami z całego świata. Rating taki jest szczególnie istotny dla inwestorów międzynarodowych. Korzyściami płynącymi z posiadania ratingu od agencji o międzynarodowym zasięgu mogą być m.in. łatwiejszy i szerszy dostęp do rynku finansowego, zwiększenie zaufania do spółki wśród inwestorów zagranicznych, a także zwiększenie prestiżu firmy na krajowym rynku. Ostatnie miesiące są dla GetBack S.A. okresem obfitującym w przełomowe wydarzenia. Dnia 9 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack S.A. z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł.

Z kolei dnia 28 marca 2017 roku Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki na terytorium Polski oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.