GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dalszy wzrost GetBack

10 kwietnia 2017

W 2016 r. zysk netto Grupy Kapitałowej GetBack, jednej z wiodących polskich spółek zarządzających wierzytelnościami, wzrósł o ponad 100 proc., a przychody netto o ponad 66 proc. Jak widać, GetBack nie zamierza zwalniać tempa.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Pod koniec marca 2017 r. Grupa Kapitałowa GetBack, której głównym podmiotem jest GetBack S.A., ogłosiła wyniki finansowe za ostatni rok obrotowy. W 2016 r. Grupa osiągnęła przychody netto w wysokości 422,7 mln zł, co oznacza wzrost o 104,5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Z kolei zysk netto wzrósł w 2016 r. do 200,3 mln zł, a zatem wyniósł 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej.

ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI WIERZYTELNOŚCI W ZARZĄDZANIU

Na koniec 2016 r. łączna wartość nominalna zarządzanych przez GetBack S.A. wierzytelności wynosiła 19,4 mld zł przy 2,1 mln spraw w obsłudze, co stanowi odpowiednio wzrost o 38,6 proc. oraz o 110 proc. w stosunku do stanu na koniec roku 2015. W samym 2016 r. Grupa Kapitałowa GetBack nabyła nowe pakiety wierzytelności o wartości nominalnej netto 4,4 mld zł za łączną kwotę netto 0,9 mld zł. – Wzrost przychodów netto Grupy Kapitałowej GetBack jest o 76,3 punktów procentowych wyższy od wzrostu przychodów naszego największego rynkowego konkurenta. W przypadku zysku netto przewaga ta również jest znacząca i wynosi 44,8 punktów procentowych. Zbliżamy się więc do celu, który spółka wyznaczyła sobie pięć lat temu: osiągnąć pozycję lidera w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – mówi Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack S.A. – Cieszy nas, że skuteczne pozyskiwanie finansowania pozwala nam na udział w przetargach na najbardziej atrakcyjne portfele wierzytelności. Mamy nadzieję, że ostatnie decyzje, które zapadły w spółce, w tym planowane uruchomienie publicznej emisji obligacji i uchwały dotyczące pierwszej oferty publicznej akcji oraz złożenie prospektu w Komisji Nadzoru Finansowego, przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej GetBack.

WYSOKIE OCENY AGENCJI RATINGOWYCH

W ostatnich miesiącach spółka dwukrotnie poddała się ocenie agencji ratingowych. W styczniu GetBack uzyskał długoterminowy rating kredytowy na poziomie BB z perspektywą stabilną od agencji EuroRating. Analitycy ocenili wówczas, że marże generowane przez Grupę Kapitałową GetBack są jednymi z wyższych w branży. Z kolei w marcu spółka otrzymała krótko- i długoterminowy rating B z perspektywą stabilną od Standard & Poor's, jednej z największych agencji ratingowych na świecie. GetBack stał się tym samym pierwszą polską spółką działającą w branży zarządzania wierzytelnościami, która otrzymała ocenę kredytową zarówno od lokalnej, jak i międzynarodowej agencji ratingowej. – Gospodarka rozwija się w dobrym tempie, rośnie ogólna zamożność kraju, wartość udzielanych kredytów jest coraz większa, więc będą też przypadki ich niespłacania – komentuje Paweł Trybu-chowski, wiceprezes zarządu GetBack S.A. – Widzimy też zmiany na rynku dotyczące bardziej restrykcyjnych zasad wyceny kredytów w bankach lub wymogów kapitałowych, które skłaniają banki do sprzedaży niepracujących aktywów. Grupa GetBack z jej możliwościami porozumiewania się z osobami zadłużonymi jest w dobrej pozycji do skorzystania ze wzrostu rynku w Polsce i innych krajach.