GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dług jest mężczyzną w średnim wieku

22 stycznia 2016

14% mężczyzn deklaruje, że zdarza im się zaciągać długi i jest to dla nich naturalne. Identyczną postawę reprezentuje zaledwie 8 % kobiet. Również terminowe regulowanie zobowiązań finansowych jest dla mężczyzn większym problem niż dla kobiet – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy windykacyjnej GetBack.

Kobiety są zdecydowanie bardziej kategoryczne, jeśli chodzi o niezadłużanie się , nawet w celu sfinansowania produktów pierwszej potrzeby. 46% kobiet deklaruje, że nie wzięłoby pożyczki, czy kredytu na zakup odzieży i obuwia, a 45% nie zadłużyłoby się nawet na zakup żywności. W przypadku mężczyzn niechęć do zadłużania w wymienionych sytuacjach zadeklarowało kolejno 37% i 38%.

Mężczyźni chętniej zaciągną dług. I na żywność, i na samochód

Kobiety również znacznie częściej niż mężczyźni nie brałyby kredytów i pożyczek, aby dokonać zakupu: samochodu 55% (kobiety) vs. 42% (mężczyźni), prezentów świątecznych 66% (kobiety) vs. 55% (mężczyźni), komputera 58% (kobiety) vs. 46% (mężczyźni),

– Z mojego doświadczenia wynika, że to kobiety częściej decydują o budżecie domowym – mówi Katarzyna Wójcik , negocjatorka telefoniczna GB z wieloletnim stażem. – Często w słuchawce słyszę „Niech Pani zaczeka, oddam słuchawkę żonie”. Kobiety także są bardziej otwarte, łatwiej przełamać ich opór przed podjęciem rozmowy. Za to mężczyźni lepiej negocjują – dodaje.

Mężczyźni także częściej niż kobiety są skłonni pożyczyć pieniądze od znajomych i to bez względu na kwotę. 24% mężczyzn i 15% kobiet zadeklarowało, że nie miałoby problemu z pożyczeniem kwoty do 1000 zł od znajomych. W przypadku kwoty do 10 000 podobną deklarację złożyło 14% mężczyzn i 6% kobiet. Przy kwotach powyżej 10 000 zł to mężczyźni chętniej skorzystaliby z możliwości zaciągnięcia kredytu w banku lub SKOK-u (58% w porównaniu do 51% kobiet).

Mężczyźni częściej nie płacą na czas

17% badanych panów pożycza pieniądze przynajmniej od czasu do czasu, w porównaniu do 10% kobiet. Mężczyźni mają także nieco większą skłonność do nieregulowania zobowiązań w terminie, zwłaszcza w przypadku rachunku za telefon (17% mężczyzn i 11% kobiet), rachunku za Internet lub telewizję (odpowiednio 13% i 8%) oraz abonamentu radiowo-telewizyjnego (odpowiednio 10% i 7%).

– Co ciekawe także windykacja ma w dużej mierze kobiecą twarz – mówi Monika Korpas, Dyrektor Zarządzający Obszarem Obsługi Klienta i Marketingu w GetBack S.A. – Większość naszych pracowników zajmujących się obsługą klienta to kobiety. To one osiągają lepsze wyniki niż mężczyźni. Potrafią być empatyczne, a jednocześnie stanowcze i skuteczne.

Najwięcej dłużników w średnim wieku

Najmniej skłonni do zadłużania się są młodzi ludzie – aż 60% osób w wieku 18-24 lata deklaruje, że nigdy nie zaciąga kredytów i pożyczek. Największą skłonność do zadłużania się mają osoby w średnim wieku 35–44 i 45–59 lat (po 17%).

– Nie jest to zaskakującą informacją, bo osoby w średnim wieku mają największe potrzeby życiowe: mieszkanie, samochód, wydatki związane z utrzymaniem dzieci – dodaje Monika Korpas, Dyrektor Zarządzający Obszarem Obsługi Klienta i Marketingu w GetBack S.A.

Badanie zostało przeprowadzone metodą omnibus CATI na reprezentatywnej próbie 1002 dorosłych Polaków w listopadzie i grudniu 2015 na zlecenie firmy GetBack przez firmę ARC Rynek i Opinia.