GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Dynamiczny rozwój firmy GetBack

10 listopada 2016

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

 1. Ostatnie wyniki finansowe GetBack potwierdziły ciągły dynamiczny rozwój spółki. Jakie czynniki stoją za tak dużym sukcesem firmy?

  Faktycznie, zaledwie po czterech latach funkcjonowania na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami, GetBack jest w kraju numerem dwa pod względem wyników finansowych. W I półroczu 2016 roku Grupa Kapitałowa GetBack osiągnęła skonsolidowane przychody netto w wysokości 160 mln złotych, co oznacza wzrost aż o 84% w porównaniu do tego samego okresu przed rokiem. Z kolei zysk netto wzrósł w tym czasie do 74,4 mln zł, co oznacza skok o prawie 20 milionów. Od samego początku stawiamy na innowacyjność. Staramy się dociec, jakie rozwiązania są najbardziej atrakcyjne dla naszych klientów – mam tu na myśli zarówno dłużników, jak i partnerów biznesowych. Modelujemy nowe produkty finansowe, a potem wprowadzamy je w życie. To podejście się sprawdza.

 2. Jak w liczbach wyglądają portfele wierzytelności, którymi zarządza GetBack?

  GetBack zarządza lub współzarządza dziś wierzytelnościami kilkunastu funduszy sekurytyzacyjnych – czyli takich, których zyskowność uzależniona jest od skutecznego odzyskiwania długów. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku łączna wartość nominalna zarządzanych przez nas wierzytelności wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze. 70% przychodów Grupy pochodziło z działalności w ramach zakupu i obsługi wierzytelności własnych. Na pozostałe 30% złożyły się przychody z zarządzania portfelami dla funduszy inwestycyjnych oraz dla inwestorów zagranicznych i instytucjonalnych.

 3. Czym spowodowane są ostatnie zmiany w zarządzie GetBack?

  Poszerzanie kompetencji zarządu to wynik dynamicznego rozwoju. Drugim wiceprezesem została w sierpniu 2016 roku Anna Paczuska, była dyrektor generalna i prezes spółki EOS KSI, specjalistka w dziedzinie windykacji polubownej – a więc w obszarze, który dla GetBack jest absolutnie kluczowy i staje się naszą wizytówką. W czerwcu na członka zarządu powołany został Mariusz Brysik, zarządzający obszarem prawnym i compliance oraz komplementariusz kancelarii prawnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack. Z kolei we wrześniu 2016 roku kolejnym członkiem zarządu został Wojciech Małek, związany wcześniej między innymi z funduszami Enterprise Investors i Abris Capital Partners. Jesteśmy przekonani, że ich wiedza i umiejętności pomogą nam jeszcze efektywniej się rozwijać.

 4. GetBack jest też obecny na rynku rumuńskim. Dlaczego właśnie Rumunia i jakie mają Państwo oczekiwania związane z tym rynkiem?

  Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna w Rumunii poprzez spółkę zależną GetBack Recovery Srl. Rumuński rynek postrzegamy jako perspektywiczny, a wysokie marże zachęcają do dalszego rozwoju. Portfele wierzytelności dostępne w Rumunii cechuje dobra jakość i cena. Nasza rumuńska spółka nabywa głównie portfele spółek telekomunikacyjnych i niezabezpieczone portfele bankowe. Traktujemy tamtejszy rynek bardzo poważnie, mocno na nim inwestujemy i liczymy, że GetBack Recovery wkrótce dorówna pod względem tempa rozwoju spółce-matce z Polski.

 5. Jakie cele na kolejne lata stawia przed sobą zarząd spółki?

  Niedawne przejęcie spółki przez konsorcjum funduszy private equity oznacza, że będziemy się rozwijać jeszcze dynamicznej. Zamierzamy inwestować w innowacyjne produkty i zawierać atrakcyjne formy transakcji, które pozwolą zwiększyć naszą konkurencyjność. Chcemy też stwarzać dogodne warunki do inwestowania dla podmiotów zagranicznych. Co najważniejsze, nie będziemy zmieniać naszego modelu biznesowego, bowiem od początku działalności GetBack znakomicie się on sprawdza. Pragniemy być firmą, która efektywnie zarządza aktywami funduszy sekurytyzacyjnych – nie tylko własnych, ale też zewnętrznych. A równocześnie zamierzamy umacniać wizerunek GetBack jako wiarygodnego doradcy dysponującego narzędziami, które realnie pomagają dłużnikom w wyjściu ze spirali zadłużenia.