GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack chce inwestować w wierzytelności korporacyjne i hipoteczne

24 października 2016

Znajdujący się od kilku miesięcy w rękach nowego właściciela wierzytelnościowy GetBack nie zamierza zmieniać obranego kursu. Jednocześnie pracuje też nad nowymi rozwiązaniami i produktami, wypatrując okazji wśród wierzytelności korporacyjnych i hipotecznych.

– Naszym tradycyjnym rynkiem jest rynek konsumencki, natomiast będziemy się zastanawiać i wchodzić też w rynek korporacyjny, ponieważ mamy bardzo silnych partnerów, którzy chcieliby w to wejść, zagranicznych również – mówi agencji informacyjnej Newseria Inwestor Paweł Trybuchowski, wiceprezes zarządu GetBack S.A. – Tak samo przyglądamy się rynkowi hipotecznemu, bo to też jest duży rynek; taki, który w dłuższym terminie przyniesie dobre wyniki firmom zarządzającym wierzytelnościami.

Grupa inwestuje w wierzytelności w Polsce i Rumunii, lokując w nich środki, zarządza wierzytelnościami własnymi oraz funduszy i odzyskuje należności dla podmiotów trzecich. W I półroczu 2016 roku najbardziej wzrosły skonsolidowane przychody netto z nabytych pakietów wierzytelności – wyniosły 112,2 mln zł wobec 41,7 mln zł przed rokiem. Przychody z zarządzania portfelami wierzytelności wyniosły 47,5 mln zł i były wyższe od tych z I połowy 2015 roku o 4 mln zł.

– Przede wszystkim musimy zdobyć finansowanie, które pozwoli nam w dłuższym terminie czekać na wyniki z takiej inwestycji. Każdy wie na rynku, że jeżeli chodzi o portfele zarówno korporacyjne, jak i hipoteczne, wszystko opiera się na zabezpieczeniach, w szczególności nieruchomościowych – tłumaczy Trybuchowski. – W Polsce proces upłynniania czy spieniężania zabezpieczeń nieruchomościowych jest długi, więc przy finansowaniu 3-letnimi obligacjami z założenia ta inwestycja nie byłaby optymalna.

Jednak jak mówi wiceprezes zarządu, największą przeszkodą przy wejściu w nowe segmenty wierzytelności jest nie tyle kwestia pozyskania finansowania, co brak odpowiedniej jakości oferty na rynku.

– Od wielu lat o tym rozmawiamy, mamy krótką listę potencjalnych chętnych do tego typu inwestycji – zapewnia wiceprezes GetBack. – Czekamy tylko na odpowiedni portfel, bo tak naprawdę pieniądze są na rynku, chętni są na rynku, tylko portfele odpowiedniej jakości jakoś nie dopisują.

Mimo to wiceprezes GetBack zapowiada na najbliższe tygodnie kilka nowości w zakresie działalności i ofercie. Jedną z nich, umowy na transakcje typu forward flow, zapewniające stały dopływ pakietów wierzytelności za ustaloną kwotę, już wprowadzono. Ten rodzaj transakcji stabilizuje biznes i ułatwia jego planowanie.

– Patrząc na rozwój, od samego początku kładziemy nacisk na innowacyjność. Staramy się dociec, co dla klientów jest najlepsze, czego oczekują od takiej firmy jak my. Mamy również specjalny departament, który modeluje nowe produkty finansowe, przez które rozumiem formy przeprowadzania transakcji sprzedaży portfeli wierzytelności, zabezpieczeń, być może wykorzystamy instrumenty pochodne – informuje Paweł Trybuchowski. – Mamy parę ciekawych propozycji dla rynku i tej jesieni będziemy starali się te propozycje pokazać.

W połowie czerwca br. GetBack został kupiony od Grupy Kapitałowej Idea Bank przez konsorcjum funduszy private equity.

– Długo rozmawialiśmy z nowym właścicielem na temat modelu biznesowego i nie będziemy go zmieniać, sprawdza się on bowiem od początku działalności GetBack – mówi wiceprezes spółki. – Oczywiście mamy pewne ulepszenia, natomiast pragniemy być firmą, która zarządza aktywami funduszy sekurytyzacyjnych, nie tylko własnych; chcemy też zarządzać wierzytelnościami dla funduszy zewnętrznych, i to robimy. To podejście się nie zmieni.