GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack notuje kolejne wzrosty

19 kwietnia 2017

To byt dobry rok dla GetBack. Jedna z wiodących polskich spółek zarządzających wierzytelnościami może się pochwalić ponad dwukrotnym wzrostem skonsolidowanych przychodów netto w 2016 r.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej GetBack za ubiegły rok są najwyższe w historii grupy. Przychody netto Grupy GetBack wyniosły 422,7 mln zł i były o 104,5% wyższe w porównaniu do roku 2015. Ten wynik jest również o 76 punktów procentowych wyższy od obecnego lidera rynku, a tym samym największego konkurenta GetBack. Ponadto w 2016 r. wyraźnie wzrósł zysk netto Grupy Kapitałowej – wyniósł on 200,3 mln zł, a więc o 66,5% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy GetBack rosną dynamicznie z roku na rok, co ma ścisły związek z rosnącym portfelem wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. Wartość nominalna tych portfeli systematycznie się zwiększa. Na koniec 2014 r. wynosiła 5,3 mld zł; w 2015 r. wzrosła do 14,0 mld zł, aby rok później osiągnąć wartość 19,4 mld zł. Oznacza to wzrost o 266% w ciągu zaledwie dwóch lat. Tylko w ciągu ostatniego roku Grupa GetBack nabyła – za łączną kwotę netto 0,9 mld zł – nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej netto 4,4 mld zł.

Uzyskane wyniki są efektem rzetelnej pracy całej firmy. Od początku działalności mierzyliśmy wysoko. Staraliśmy się łączyć wiedzę o branży z nowatorskimi rozwiązaniami – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A. – Zarówno w procesie nabywania wierzytelności, jak i późniejszym zarządzaniu nimi stawiamy na innowacyjne metody i dostosowujemy się do oczekiwań klientów. To podejście się sprawdza.

Coraz więcej pracowników

Dynamiczny rozwój spółki oznacza także nowe miejsca pracy. Biura GetBack znajdują się obecnie w dziewięciu lokalizacjach: we Wrocławiu, w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku, Białymstoku, Szczecinie i Sopocie.

Jeszcze szybszy rozwój

Jak wynika ze sprawozdania rocznego, Zarząd jest otwarty na współpracę z zagranicznymi inwestorami. Służyć ma temu m.in. otwarte w tym roku biuro w Londynie. Jeśli chodzi o rozwój organiczny, GetBack postawi głównie na nabywanie wierzytelności przez fundusze inwestycyjne zamknięte, w których Spółka jest jednym z uczestników. Zapowiedziano też przygotowywanie nowych struktur transakcji, opracowanych specjalnie dla sektora finansowego – banków, firm leasingowych i pożyczkowych. – Wprowadzone przez nas rozwiązania mają sprawić, że fundusze inwestycyjne zamknięte będą mogły nabywać portfele wierzytelności na najwcześniejszym możliwym etapie ich przeterminowania – komentuje Konrad Kąkolewski. Grupa planuje działać na wielu płaszczyznach. Obok kompleksowych działań ukierunkowanych na współpracę z partnerami biznesowymi i inwestorami skupia się również na komunikacji skierowanej do osób zalegających ze spłatą zadłużenia.

Pragniemy, aby nasze działania związane z dochodzeniem wierzytelności były efektywne, dlatego chcemy rozwijać ofertę skierowaną do osób zadłużonych. Opracowaliśmy w tym celu pilotażowy Program Pożyczek Rehabilitacyjnych funkcjonujący w ramach Grupy, obejmujący refinansowanie zadłużenia. Planujemy też dalszą pracę i ulepszenia w tej dziedzinie – mówi Anna Paczuska, wiceprezes zarządu i ekspertka w sferze polubownego dochodzenia wierzytelności.

Rok wzmocnień kadrowych

Rok 2016 obfitował w zmiany w zarządzie GetBack S.A. W czerwcu dołączył do niego Mariusz Brysik, w sierpniu Anna Paczuska, w listopadzie Marek Patuła, a w grudniu Bożena Solska. Każda z tych osób wniosła do spółki cenne doświadczenia zdobyte w branży finansowej. Anna Paczuska posiada duży dorobek w dziedzinie polubownego odzyskiwania wierzytelności. Mariusz Brysik specjalizuje się w prawie finansowym, od lat odpowiada w spółce za wdrażanie struktur i nadzór nad transakcjami. Marek Patuła to ekspert ds. finansowania z ponad 20-letnim doświadczeniem w bankowości. Wreszcie Bożena Solska, pełniąca funkcję CFO, ma za sobą współpracę m.in. z firmami „wielkiej czwórki”.