GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Getback oferuje mniej

13 czerwca 2017

Windykator wraca na rynek z papierami dłużnymi dla drobnych ciułaczy. Płaci już mniej, ale więcej niż inni windykatorzy.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Popyt na papiery dłużne deweloperskiego Echa Investment przewyższył podaż już pierw­szego dnia zapisów. Ale drobni inwestorzy mogą już kupować kolejne obligacje. Z ofertą o war­tości 40 min ń na rynek powrócił windykacyjny Getback. Do 20 czerwca jego obligacje można ku­pować w Alior Banku, DM Banku Handlowego, Michael Strom Dom Maklerski oraz Vestor DM. Cena jednej obligacji to 100 zł i na tyle może opiewać minimalny zapis. Obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy", choć niezależnie od dnia cena obligacji będzie taka sama - po prostu zapisy sprzed dnia przekroczenia liczby ofe­rowanych obligacji nie będą redukowane. Poprzednia emisja Getbacku została przeprowadzona w drugiej połowie kwietnia. Zapisy na papiery o wartości 60 mln zł zostały skrócone, ale nie tak spektakularnie jak w przypad­ku Echa - trwały tydzień.

- Ze względu na duże zaintere­sowanie naszymi obligacjami wśród inwestorów indywidual­nych postanowiliśmy po raz kolej­ny dać możliwość inwestycji wszys­tkim zainteresowanym. Planuje­my kupno kolejnych portfeli wie­rzytelności przez fundusze inwestycyjne z grupy - mówi Konrad Kąkolewski, prezes Getbacku.

Nie jest jednak tak szczodry jak w debiutanckiej ofercie. Odsetki będą wypłacane co kwartał, a ich wysokość oparto na staw­ce WIBOR 3M powiększonej 4,2 pkt. proc. marży. Obecnie daje to 5,93 proc. W serii oferowanej w kwietniu marża wynosiła 4,4 pkt. proc. Taka sama była w pu­blicznej ofercie z maja dostępnej wyłącznie dla instytucji. Getback chciał pozyskać 80 mln zł, ale progu tego nie udało się osiągnąć - popyt wyniósł 79,3 mln zł.

Spośród windykatorów pro­spektowe oferty obligacji prowa­dził w tym roku Best. W trzech emisjach oferował marżę 3,3 pkt. proc. ponad WIBOR 3M. Za każ­dym razem miał nadsubskrypcję. Łącznie uplasował papiery o wartości 150 mln zł. Kruk ostatni raz wyszedł na rynek w grudniu 2016 r. Przez cały ubiegły rok pro­ponował marżę 3,15 pkt. proc. po­nad WIBOR3M. [KA]©®