GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. pierwszą polską spółką z ratingiem w branży wierzytelności

09 lutego 2017

Rozmowa z Konradem Kąkolewskim, Prezesem Zarządu GetBack S.A.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Dlaczego spółka GetBack zdecydowała się poprosić o publiczną ocenę ratingową?
Prosząc agencję EuroRating o ocenę wiarygodności kredytowej GetBack, chcieliśmy przede wszystkim uzyskać od wyspecjalizowanej instytucji syntetyczny obraz naszej rynkowej pozycji. Wiedzieliśmy też, że robimy to jako pierwsza polska firma działająca na rynku zarządzania wierzytelnościami. Poddając się weryfikacji ratingowej, liczyliśmy oczywiście na pozytywną ocenę. Tak też się stało.

GetBack uzyskał długoterminowy rating na poziomie BB. Jakie mocne strony spółki wskazali autorzy raportu?
Z raportu agencji EuroRating wynika, że GetBack posiada wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań i jest wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Analitycy pozytywnie ocenili marże osiągane przez Grupę Kapitałową GetBack. Zaznaczyli przy okazji, że są one jednymi z najwyższych na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. W raporcie zwrócono też uwagę na, zdaniem analityków, szybkie powiększanie kapitału własnego i dynamiczne rozszerzanie działalności spółki.

Rating nadany spółce GetBack ma perspektywę stabilną, jak to uzasadniono?
Zdaniem autorów raportu, GetBack wykazuje umiarkowaną podatność na zmiany parametrów makroekonomicznych, można się więc raczej spodziewać dalszego rozwoju spółki. Analitycy zwrócili też uwagę na bardzo wysoki zwrot na kapitale. W połączeniu z realizowaną przez nas polityką reinwestowania całości wypracowanych zysków pozwala on liczyć na wzrost udziału finansowania kapitałem własnym w najbliższych latach. Stabilna perspektywa oznacza, że nadany spółce GetBack rating najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie w perspektywie kolejnych 12 miesięcy od wystawienia oceny.

Co dla spółki GetBack, a także jej klientów i partnerów biznesowych oznacza nadanie ratingu kredytowego?
W mojej ocenie dobrowolne uzyskanie oceny ratingowej jest potwierdzeniem transparentności i wiarygodności kredytowej spółki. Fakt uzyskania przez GetBack pozytywnego ratingu kredytowego – jako pierwsza polska spółka w branży wierzytelności – potwierdza moim zdaniem naszą dojrzałość, wysoką jakość świadczonych usług i odpowiedzialność w stosunku do aktualnych oraz potencjalnych partnerów biznesowych.

W ostatnich miesiącach do GetBack dołączyło dwóch nowych członków zarządu, jaki jest powód tych kadrowych wzmocnień?
Pod koniec 2016 roku w skład zarządu weszli Marek Patuła i Bożena Solska. Oboje są ekspertami w zakresie finansów i zarządzania. Nowi menadżerowie posiadają ogromne doświadczenie w kluczowych dla nas obszarach. Jestem głęboko przekonany, że wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności pozwoli efektywnie zarządzać dalszym rozwojem GetBack.

Dziękuję za rozmowę.

O GetBack:
GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku. GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nią kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji Get Back S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze.