GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A.: pozytywna ocena ratingowa i silniejszy Zarząd

10 lutego 2017

GetBack to pierwsza polska firma reprezentująca branżę wierzytelności, która poddała się ocenie agencji ratingowej. Wynik jest pozytywny – długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną. O szczegółach uzyskanej oceny oraz ostatnich zmianach w Zarządzie rozmawiamy z Prezesem Zarządu GetBack S.A. Konradem Kąkolewskim.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

O GetBack SA:
GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nią kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze.

Rating na poziomie BB, perspek tywa stabilna - co to oznacza dla GetBack?
Agencja EuroRating po zapoznaniu się z naszymi działaniami i wynikami oceniła jako wystarczającą zdolność GetBack do obsługi zobowiązań. Z oceny dokonanej przez agencję wynika, że nasza firma jest wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Pozytywnie oceniono również wysokie marże osiągane przez Grupę Kapitałową GetBack, szybkie powiększanie kapitału własnego i dynamikę rozszerzania działalności. Agencja ratingowa zwróciła uwagę na bardzo wysoki zwrot na kapitale – biorąc pod uwagę realizowaną przez naszą firmę politykę reinwestowania całości zysków, możliwości dotyczące wzrostu udziału finansowania kapitałem własnym w najbliższych latach napawają optymizmem.

Co oznacza stabilna perspektywa ratingu?
Zgodnie z nią nadany spółce rating nie powinien ulec zmianie w ciągu najbliższego roku. Według autorów raportu, GetBack wykazuje umiarkowaną podatność na zmiany wskaźników makroekonomicznych, co powinno tworzyć warunki sprzyjające dalszemu rozwojowi firmy.

Dlaczego GetBack zdecydował pod dać się ocenie ratingowej?
W naszej opinii uzyskanie ratingu to przede wszystkim potwierdzenie transparentności i wiarygodności kredytowej spółki. Poddanie się ocenie ratingowej przynosi wiele korzyści: GetBack otrzymał od EuroRating nie tylko ocenę, ale również cały raport z badania, który jest dla nas bardzo cenną informacją zwrotną – pozwala wyciągać wnioski i nieustannie ulepszać nasze działania na rynku zarządzania wierzytelnościami.

W ostatnich miesiącach Zarząd Get Back zasiliło dwóch nowych człon ków. Skąd te zmiany?
To prawda, pod koniec 2016 roku skład Zarządu wzmocniło dwoje ekspertów w zakresie finansów i zarządzania – Marek Patuła i Bożena Solska. Są to osoby z niezwykle bogatym dorobkiem zawodowym. Jesteśmy przekonani, że ich wiedza i doświadczenie w branżach oraz obszarach kluczowych dla Spółki zdecydowanie przyczynią się do efektywności działań całej Grupy Kapitałowej GetBack.

Jak te zmiany kadrowe, a także uzyskany rating, wpłyną na pozycję GetBack na rynku?
Uzyskanie pozytywnej oceny ratingowej i konsekwentne wzmacnianie Zarządu to działania, które w mojej ocenie potwierdzają dojrzałość i odpowiedzialność GetBack. Naszym priorytetem jest wysoka jakość świadczonych usług i odpowiedzialność względem aktualnych i potencjalnych klientów biznesowych. Dlatego też w naszych działaniach stawiamy na wiarygodność i profesjonalizm – przejawem tego jest moim zdaniem zarówno poddanie się ocenie ratingowej, jak i wzmocnienie składu Zarządu.

Dziękuję za rozmowę.