GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. rośnie w siłę i spogląda ku GPW

24 kwietnia 2017

Grupa kapitałowa GetBack w ciągu kilku lat wyrosła na jednego z wiodących graczy na polskim rynku wierzytelności. Spółka zarządzana przez Konrada Kąkolewskiego ruszyła właśnie z pierwszą publiczną ofertą obligacji i podjęła kroki, aby jej akcje zadebiutowały na GPW.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

W 2016 r. Grupa GetBack osiągnęła najlepsze wyniki w swojej pięcioletniej historii. Przychody netto wyniosły 422,7 mln zł. To wynik o 104,5% wyższy niż w roku poprzednim. Wyraźnie wzrósł też zysk netto Grupy: 200,3 mln zł osiągnięte w 2016 r. to o 66,5% więcej niż rok wcześniej.

Te liczby moim zdaniem potwierdzają, że aktualna sytuacja finansowa GetBack jest korzystna. Wynik netto osiągnięty przez Grupę w zeszłym roku, w moim przekonaniu, świadczy o stabilnej pozycji Grupy na rynku i potencjale na dalszy wzrost – komentuje Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu i główny twórca sukcesów GetBack S.A.

Innym istotnym wyznacznikiem skali działalności Grupy jest wartość nominalna portfeli wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. Na koniec 2016 r. wartość ta sięgnęła 19,4 mld zł. Tylko jednemu podmiotowi – działającemu na rynku kilkanaście lat dłużej niż GetBack S.A. – udało się zgromadzić wierzytelności o wyższej wartości nominalnej. GetBack S.A. znacząco wyprzedziła trzeci podmiot w Polsce w tej kategorii.

Kolejne liczby, którymi może pochwalić się GetBack, to łączna kwota odzyskanych należności od początku działalności Grupy (co stanowi zresztą istotę działalności Grupy). W 2016 r. wyniosła ona 713 mln zł. Jest to kwota prawie czterokrotnie wyższa niż w trzeciej spółce z branży za ten sam okres.

W zeszłym roku GetBack wykazał dużą aktywność w procesach przetargowych. Zwracaliśmy uwagę na jakość wierzytelności wystawianych na sprzedaż. Staraliśmy się wybierać najlepsze fundusze, których portfelami wierzytelności zarządzamy, a także doprowadzać do nabycia portfeli, w których widzimy największy potencjał do przyszłego odzysku. Na rosnące spłaty przekładają się też oczywiście zakupy dokonane w poprzednich latach. Nie mam wątpliwości, że nasz model biznesowy się sprawdza – mówi Wiceprezes Zarządu GetBack S.A. Paweł Trybuchowski, który odpowiada m.in. za wycenę portfeli, którymi zarządza Spółka.

Perspektywiczny rynek

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami ma za sobą kilka lat intensywnego rozwoju. Jak wynika z badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, łączna wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez firmy działające w tej branży wynosiła w 2010 r. nieco ponad 20 mld zł. Tymczasem na koniec IV kwartału 2016 r. wartość ta osiągnęła już 88,2 mld zł, a zatem wzrosła o ok. 340%.

W moim przekonaniu sytuacja na rynku nadal będzie sprzyjać rozwojowi podmiotów z branży – przewiduje Konrad Kąkolewski. – W mojej ocenie w ciągu sześciu lat wartość rynku wierzytelności wzrosła prawie trzyipółkrotnie i nic nie zwiastuje nagłego załamania tego trendu. Według mnie w obrocie może pojawić się w tym roku jeszcze więcej portfeli atrakcyjnych z naszego punktu widzenia. Znaczna część z nich może pochodzić od banków, które ze względu na podatek bankowy i inne ogólnoeuropejskie regulacje służące pozbywaniu się z ksiąg tak zwanych złych długów coraz szybciej będą sprzedawały należności zewnętrznym podmiotom – mówi Prezes Zarządu GetBack S.A.

Paweł Trybuchowski zwraca jednocześnie uwagę na planowany rozwój Grupy. – Dobre perspektywy rynkowe nie oznaczają, że spoczniemy na laurach. Planujemy stale zwiększać skalę działalności i osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Priorytetem jest dla nas nie tylko utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług, ale również wdrażanie własnych, nowatorskich rozwiązań, które odróżnią nas od konkurentów, pozwolą zwiększyć grono cennych partnerów biznesowych i zbliżą do pozycji lidera rynku – deklaruje Wiceprezes Zarządu GetBack S.A.

GetBack bogatszy o kolejnych ekspertów

W ramach rozwoju Spółki w 2016 r. istotnie wzmocniony został skład zarządu GetBack S.A. Funkcję Wiceprezesa Zarządu objęła Anna Paczuska, specjalistka w dziedzinie polubownego dochodzenia wierzytelności z wieloletnim doświadczeniem w branży. Członkiem Zarządu został Mariusz Brysik, który odpowiada w Spółce za obszar prawny i compliance, w tym w szczególności za obszar struktur i transakcji. Kolejnym specjalistą, który dołączył do grona Członków Zarządu GetBack S.A., jest Marek Patuła – ekspert ds. finansowania, posiadający 20-letnie doświadczenie w bankowości. Wreszcie pod koniec roku do pełnienia funkcji Członka Zarządu powołano Bożenę Solską, której kariera zawodowa jest ściśle związana z branżą finansową i która może pochwalić się współpracą m.in. z firmami „wielkiej czwórki”.

Żaden z nowych przedstawicieli zarządu nie znalazł się w GetBack S.A. przypadkowo. To starannie dobrany zespół ekspertów znających potrzeby i wyzwania rynku zarządzania wierzytelnościami. Grupa GetBack w ostatnim czasie znacznie zwiększyła skalę działalności. Wierzę, że dzięki wzmocnieniu kadrowemu uda nam się działać jeszcze prężniej. Pierwsze efekty tych zmian możemy zaobserwować już teraz, patrząc na nasze wyniki roczne – komentuje Konrad Kąkolewski.

Dwa ratingi w ciągu trzech miesięcy

Choć wciąż niewiele firm decyduje się na poddanie ocenie ratingowej, która stanowi dużą wartość dla inwestorów, GetBack S.A. w 2017 r. wyszła z taką inicjatywą dwukrotnie. Pierwszej analizy dokonała w styczniu lokalna agencja EuroRating, która przyznała Spółce notę BB. Analitycy podkreślili, że marże generowane przez GetBack S.A. należą do najwyższych w branży, a do mocnych stron Spółki zaliczyli także bardzo wysoki zwrot na kapitale.

W marcu kolejnej oceny wiarygodności kredytowej GetBack S.A. dokonała agencja Standard & Poor's z tak zwanej „wielkiej trójki” światowych agencji ratingowych. Wynik również był zadowalający – eksperci przyznali Spółce ocenę B, doceniając niski poziom wskaźnika zadłużenia finansowego i coraz lepszą działalność biznesową. Obydwie agencje przyznały rating z perspektywą stabilną, co oznacza, że w opinii agencji oceny nie powinny ulec zmianie w ciągu roku od ich nadania.

Postanowiliśmy poddać się analizie profesjonalnych agencji oceniających wiarygodność kredytową spółek, ponieważ transparentność zawsze była dla nas bardzo ważna – mówi Konrad Kąkolewski.

Rok debiutów

GetBack S.A. nie zamierza zwalniać tempa

Pod koniec marca złożyliśmy w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny dotyczący pierwszej oferty publicznej (IPO) akcji. Chcielibyśmy, aby nasze akcje zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych jeszcze w tym roku, jednak wszystko zależy od warunków rynkowych oraz zatwierdzenia prospektu przez KNF – mówi Konrad Kąkolewski.

GetBack S.A. uruchomiła w tym roku także program publicznej emisji obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł. Zapisy na serię PP1, w ramach której Spółka chce pozyskać do 60 mln zł, wystartowały 18 kwietnia 2017 r. GetBack S.A. w tej serii oferuje 3-letnie obligacje o wartości nominalnej 100 zł każda z oprocentowaniem zmiennym ustalanym w oparciu o stawkę WIBOR 3M plus 4,4 proc. marży w skali roku. Termin zakończenia zapisów to 27 kwietnia 2017 r.

W ciągu ostatnich lat udało nam się wiele osiągnąć. Staliśmy się drugą największą spółką zarządzającą wierzytelnościami w Polsce pod względem wartości nominalnej zarządzanych portfeli wierzytelności oraz wysokości odzysków z portfeli wierzytelności. Jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia nadrzędnego celu, jakim jest zdobycie pozycji lidera rodzimego rynku. Cel ten wymaga nowych rozwiązań i zdecydowanych kroków. Chcemy, aby kolejnym z nich był debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Mam nadzieję, że publiczna emisja i debiut akcji będą dla nas udane, a uzyskane środki pozwolą nam szybciej dotrzeć na szczyt, który z roku na rok jest coraz bliżej – mówi Prezes Zarządu GetBack S.A.