GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack S.A. z ratingiem i wzmocnionym Zarządem

10 lutego 2017

GetBack S.A. jako pierwsza polska spółka z branży zarządzania wierzytelnościami poddała się ocenie agencji ratingowej, uzyskując pozytywny wynik - długoterminowy rating na poziomie BB z perspektywą stabilną.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

O GetBack S.A.:
GetBack S.A. powstała w lutym 2012 roku GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nią kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku Grupa Kapitałowa GetBack jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank. Na koniec pierwszego półrocza 2016 roku łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze.

Jak wynika z raportu agencji EuroRating, GetBack posiada wystarczającą zdolność do obsługi zobowiązań i jest wiarygodnym partnerem dla instytucji finansowych. Analitycy EuroRating pozytywnie ocenili wysokie marże osiągane przez Grupę Kapitałową GetBack (podkreślając, że są one jednymi z najwyższych w całej branży wierzytelności), jak również, ich zdaniem, szybkie powiększanie kapitału własnego i dynamiczne rozszerzanie działalności. Zdaniem autorów raportu spółka wykazuje ponadto umiarkowaną podatność na zmiany parametrów makroekonomicznych i należy spodziewać się jej dalszego dynamicznego rozwoju.

Analitycy zwrócili również uwagę na bardzo wysoki zwrot na kapitale, który w połączeniu z realizowaną przez spółkę polityką reinwestowania całości wypracowanych zysków pozwala z optymizmem patrzeć na możliwość wzrostu udziału finansowania kapitałem własnym w najbliższych latach.

Stabilna perspektywa oznacza, że nadany spółce rating najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy.

Ponadto w ostatnich miesiącach Zarząd GetBack powiększył się o dwóch nowych członków, którzy zasilili spółkę swoim doświadczeniem i kompetencjami. Pod koniec 2016 roku w skład Zarządu weszli Marek Patuła i Bożena Solska. Oboje są ekspertami w zakresie finansów i zarządzania.

Nowi menadżerowie posiadają ogromne doświadczenie w kluczowych dla Spółki obszarach. Jestem przekonany, że wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności powinno pozwolić efektywnie zarządzać rozwojem GetBack. Konsekwentne wzmacnianie Zarządu, a także uzyskanie pozytywnego ratingu kredytowego – jako pierwsza polska spółka z branży zarządzania wierzytelnościami – to aspekty potwierdzające moim zdaniem naszą dojrzałość, jakość świadczonych usług i odpowiedzialność w stosunku do aktualnych oraz potencjalnych partnerów biznesowych – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.