GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack wzmacnia skład Zarządu

28 października 2016

W związku z dynamicznym rozwojem, GetBack S.A. – wiodąca spółka na polskim rynku wierzytelności – wzmacnia dotychczasowy skład Zarządu. Funkcję drugiego wiceprezesa objęła Anna Paczuska, była dyrektor generalna i prezes EOS KSI. Nowym członkiem Zarządu został też Wojciech Małek, związany dotąd z funduszami Enterprise Investors i Abris Capital Partners. Od czerwca w Zarządzie zasiada również Mariusz Brysik, kierujący w firmie obszarem prawnym i compliance.

– GetBack konsekwentnie pracuje nad umacnianiem pozycji rynkowej. Jednym z elementów realizacji tego modelu biznesowego jest poszerzanie kompetencji Zarządu. Nowi menadżerowie posiadają ogromne doświadczenie w kluczowych dla Spółki obszarach. Anna Paczuska jest specjalistką w dziedzinie windykacji polubownej, Wojciech Małek to ekspert od spraw finansowych, a Mariusz Brysik specjalizuje się we wszelkich kwestiach natury prawnej. Wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności pozwoli efektywnie zarządzać dynamicznym rozwojem Spółki – mówi Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Anna Paczuska

Anna Paczuska pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu GetBack S.A. od sierpnia 2016 r. W latach 2004-2009 obejmowała stanowisko Dyrektora w firmie EOS KSI Polska Sp. z o.o., awansując w kolejnych latach na pozycję Dyrektora Generalnego, a następnie Prezesa Zarządu. Wcześniej była Menadżerem Operacyjnym w spółce Intrum Justitia, gdzie zajmowała się procesem odzyskiwania należności. Ma szeroką wiedzę z zakresu przepisów ustawowych i wykonawczych w branży zarządzania wierzytelnościami. Jest absolwentką studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim.


Wojciech Małek

Wojciech Małek jest Członkiem Zarządu GetBack S.A. od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w branży finansowej. Przed objęciem stanowiska Investment Director w Abris Capital Partners w październiku 2015 r., przez pięć lat związany był z Enterprise Investors, gdzie odpowiadał m.in. za monitorowanie spółek z portfolio. Wcześniej pełnił funkcję CFO w spółkach Wakacje.pl oraz Comperia.pl. W trakcie kariery zawodowej był również zastępcą CFO/Kontrolerem Finansowym w Polish Energy Partners S.A.


Mariusz Brysik

Mariusz Brysik został powołany na stanowisko Członka Zarządu GetBack S.A. w czerwcu 2016 r. Zarządza Kancelarią Prawną GetBack Mariusz Brysik sp. k., obsługującą fundusze sekurytyzacyjne. Wcześniej, w latach 2011-2013, zajmował stanowisko radcy prawnego w Getin Noble Banku S.A. Obsługą prawną podmiotów gospodarczych zajmuje się od 2003 roku. Współpracował z kilkoma kancelariami prawnymi. Specjalizuje się w prawie procesowym, cywilnym, gospodarczym, finansowym, bankowym oraz prawie kontraktów. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim.


W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Kapitałowa GetBack osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 74,4 mln zł, co oznacza wzrost o 37% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei przychody netto Grupy wzrosły r/r o 84% i wyniosły 160 mln zł. Na koniec pierwszego półrocza łączna wartość nominalna wierzytelności zarządzanych przez GetBack S.A. wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze.

GetBack planuje umacniać działalność związaną z funduszami sekurytyzacyjnymi i zwiększać konkurencyjność, m.in. dzięki optymalizacji kosztowej i wykorzystywaniu innowacyjnych sposobów przeprowadzania transakcji zakupu portfeli wierzytelności. Spółka zamierza też umacniać wizerunek GetBack jako doradcy dysponującego narzędziami, które realnie pomagają klientom w wyjściu ze spirali zadłużenia.

***

GetBack S.A. to jeden z liderów polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka powstała w lutym 2012 r. i dzięki dynamicznemu rozwojowi znalazła się w czołówce branży. GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nim kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku spółka jest obecna także na rynku rumuńskim. W 2015 r. Grupa Kapitałowa GetBack wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 120,3 mln złotych, co stanowi 272% wyniku z roku 2014. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack S.A. od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank za kwotę 825 mln zł.