GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

GetBack zamierza rozwijać swoją spółkę w Rumunii

03 listopada 2016

Rumunia to drugi co do wielkości rynek obrotu wierzytelnościami w Europie Środkowej i Wschodniej. Grupa Kapitałowa GetBack zamierza rozwijać swoją działalność w tym kraju. Podobnie jak w Polsce, firma nabywa w Rumunii głównie wierzytelności konsumenckie oraz telekomunikacyjne. Natomiast zmiany zachodzące aktualnie w tamtejszej legislacji chwilowo powstrzymują od inwestycji w wierzytelności hipoteczne.

– Grupa Kapitałowa GetBack, poprzez spółkę zależną GetBack Recovery Srl, jest obecna także w Rumunii. Tamtejszy rynek postrzegamy jako perspektywiczny, a wysokie marże zachęcają do dalszego rozwoju – deklaruje w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Inwestor Paweł Trybuchowski, wiceprezes zarządu spółki GetBack S.A. – Wejście do Rumunii było po części podyktowane chęcią uodpornienia firmy na wahania koniunkturalne krajowego rynku. Chcieliśmy mieć możliwość czerpania zysków w sytuacji, gdy portfele w Polsce nie byłyby wystawiane na sprzedaż lub gdy ich cena, naszym zdaniem, byłaby zawyżona.

Spółka GetBack zajmuje się odzyskiwaniem wierzytelności, nabywanych głównie od banków i firm telekomunikacyjnych. 70% przychodów Grupy Kapitałowej GetBack w pierwszym półroczu 2016 r. pochodziło właśnie z obsługi wierzytelności własnych. Na pozostałe 30% złożyły się głównie przychody z zarządzania przez GetBack portfelami wierzytelności dla funduszy inwestycyjnych i inwestorów zagranicznych lub instytucjonalnych. Od marca 2014 roku Grupa jest także obecna na rynku rumuńskim. W Bukareszcie prowadzą działalność należące do niej przedsiębiorstwa GetBack Recovery Srl oraz kancelaria prawna Lawyer Consulting Associate Srl.

– Podstawowymi motorami wzrostu na rynku rumuńskim są portfele, ich jakość oraz cena – informuje Paweł Trybuchowski. – Co ciekawe, naszymi największymi konkurentami są tam podmioty, które doskonale znamy z Polski. Istotną kwestią jest też otoczenie prawne, które właśnie się zmienia i w ostatnich miesiącach bardzo ewoluowało. Nie chcemy kupować największych portfeli, przede wszystkim hipotecznych, dopóki legislacja nie przyjmie ostatecznego kształtu. Dlatego skupiamy się na portfelach spółek telekomunikacyjnych i niezabezpieczonych portfelach bankowych.

Od 30 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., wartość zarządzanych przez GetBack aktywów zwiększyła się z 2,2 mld zł do 14 mld zł. Liczba funduszy sekurytyzacyjnych (także w zarządzaniu) wzrosła natomiast z dwóch do szesnastu. Miesięczne odzyski z portfeli własnych wzrosły z 4,3 do 10,3 mln zł.

W pierwszym półroczu br. skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 160 mln zł i były o około 84 proc. wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zysk netto natomiast ukształtował się na poziomie 74,4 mln zł, co było wynikiem o 36% wyższym niż po pierwszych sześciu miesiącach 2015 roku (54,5 mln zł). Kilka miesięcy temu przedsiębiorstwo zmieniło właściciela. W czerwcu br. 100 proc. akcji GetBack S.A. za 825 mln zł kupiło od podmiotu z Grupy Kapitałowej Idea Bank konsorcjum funduszy private equity.

– Intencją GetBack jest dalszy rozwój działalności w Rumunii, w szczególności poprzez zainteresowanie tamtejszym rynkiem zagranicznych inwestorów – podkreśla Paweł Trybuchowski. – W naszej ocenie polski rynek w połączeniu z rumuńskim charakteryzują się na tyle dużym potencjałem i chłonnością, że Grupa nie planuje na chwilę obecną wchodzenia na inne rynki z regionu Europy Środkowo-Wschodniej.