GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Grupa kapitałowa GetBack: 84% wzrostu przychodów w I półroczu

05 października 2016

GetBack S.A. – wiodąca spółka na polskim rynku wierzytelności – nie zwalnia tempa. W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa Kapitałowa GetBack osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 74,4 mln zł, co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Z kolei przychody netto Grupy wzrosły r/r o 84% i wyniosły 160 mln zł.

Na koniec pierwszego półrocza łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności wynosiła 17 mld zł przy 2 mln spraw w obsłudze.

Podsumowany okres jest ostatnim, który uwzględnia wynik GetBack S.A. z czasu obecności Spółki w Grupie Kapitałowej Idea Bank. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity – poprzez spółkę celową DNLD sp. z o.o. (dawniej Emest Investment sp. z o.o.) – nabyło od Grupy Kapitałowej Idea Bank 100% akcji GetBack S.A. za kwotę 825 mln zł.

– Stabilny wzrost, brak problemów z rentownością i płynnością – tak GetBack może podsumować pierwsze półrocze 2016 roku. Wyniki finansowe potwierdzają naszą mocną pozycję w branży. Dobre rezultaty wynikają z efektywnego zarządzania zarówno własnymi portfelami, jak i funduszami sekurytyzacyjnymi. GetBack postrzegany jest na rynku jako serwiser z najwyższej półki, o bardzo silnej pozycji gotówkowej i skutecznym know-how. Współpracę z partnerami biznesowymi podejmujemy z rozwagą, wybierając wyłącznie te podmioty, które gwarantują sprawność i stabilność działania. Dbamy też o to, aby aktywa lokowane w funduszach, jak również nasze własne portfele, były jak najlepszej jakości z biznesowego punktu widzenia – komentuje Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

GetBack planuje umacniać działalność związaną z funduszami sekurytyzacyjnymi, m.in. dzięki optymalizacji kosztowej i wykorzystywaniu innowacyjnych sposobów przeprowadzania transakcji zakupu portfeli wierzytelności. Spółka zamierza też umacniać wizerunek GetBack jako doradcy dysponującego narzędziami, które realnie pomagają klientom w wyjściu ze sprali zadłużenia.

– Niedawne przejęcie Spółki przez konsorcjum funduszy private equity oznacza, że będziemy się rozwijać jeszcze dynamicznej. Zamierzamy inwestować w innowacyjne produkty i zawierać atrakcyjne formy transakcji, które pozwolą zwiększyć naszą konkurencyjność. Korzystne warunki makroekonomiczne, m.in. malejące bezrobocie i wzrost gospodarczy, stanowią dodatkowy pozytywny prognostyk. Równocześnie pragniemy, aby osoby zadłużone, których zobowiązanie finansowe znalazło się w GetBack, były w najwyższym stopniu zadowolone ze współpracy z nami i znalazły satysfakcjonujące rozwiązanie na pozbycie się ciążącego długu – dodaje Konrad Kąkolewski.

***

GetBack S.A. to jeden z liderów polskiego rynku zarządzania wierzytelnościami. Spółka powstała w lutym 2012 r. i dzięki dynamicznemu rozwojowi znalazła się w czołówce branży. GetBack S.A. korzysta z usług powiązanej z nim kancelarii prawnej. Od marca 2014 roku spółka jest obecna także na rynku rumuńskim. W 2015 r. Grupa Kapitałowa GetBack wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 120,3 mln złotych, co stanowi 272% wyniku z roku poprzedniego. W czerwcu 2016 roku konsorcjum funduszy private equity – poprzez spółkę celową DNLD sp. z o.o. (dawniej Emest Investment sp. z o.o.) – nabyło 100% akcji GetBack S.A. od Grupy Kapitałowej Idea Bank za kwotę 825 mln zł.