GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Instytut Wolności i GetBack oswoją młodzież z ekonomią

24 maja 2016

Jak sprawić, by młodzi ludzie, kiedy wejdą w dorosłe życie, podejmowali dobre decyzje finansowe, by nie wpadali w rozmaite pułapki, by rozsądnie zarządzali swoim życiem zawodowym i zarabianymi pieniędzmi?

Instytut Wolności, niezależny think tank, w partnerstwie z firmą windykacyjną GetBack S.A. przygotował projekt „Przedsiębiorczy w szkole, przedsiębiorczy w życiu”. Jego celem jest kreowanie postaw przedsiębiorczych u dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i średnich.

– To jest dziś równie ważne jak nauczanie historii literatury, historii własnego państwa, filozofii czy geografii – mówi Konrad Kąkolewski, prezes GetBack.

Czym skorupka za młodu…

Firma prezesa Kąkolewskiego codziennie styka się z efektami nieprzemyślanych decyzji finansowych podejmowanych przez dorosłych. GetBack jako młody, ale już kluczowy gracz na rynku zdecydował się włączyć w działania edukacyjne i budować firmę odpowiedzialną społecznie. Firma była partnerem pierwszej części akcji Instytutu Wolności, a teraz podjęła decyzję, by zostać głównym partnerem akcji ogólnopolskiej, która ma objąć tysiące polskich szkół.

– Staliśmy się na tyle dużą organizacją, by zajmować się nie tylko walką o własny zysk, ale także działać na rzecz społeczeństwa i zdrowego rynku. Tak naprawdę w naszym interesie jest, by klienci zachowywali się racjonalnie. Jesteśmy przekonani, że jest naszym obowiązkiem obywatelskim, ale i rzeczą rozsądną z punktu widzenia prowadzenia biznesu, żeby edukować młodych ludzi, by nie popełniali tych samych błędów, które popełniają dziś ich rodzice – mówi Kąkolewski.

Dorośli podejmują dziś wiele błędnych decyzji finansowych, które mają potem ogromny wpływ na ich życie. Nie umieją zaplanować swoich dochodów i wydatków, nie chcą przewidywać, co może się zdarzyć za rok, dwa czy dziesięć lat.

– Doświadczenie działalności w branży windykacyjnej daje nam codziennie wgląd w to, jak dorośli ludzie sami wpędzają się w kłopoty finansowe, przez które muszą sięgać po pomoc takich firm jak nasza – mówi Monika Korpas, dyrektor zarządzająca w GetBack.

Podkreśla ona, że zadłużenie konsumentów i firm staje się blokadą rozwoju gospodarki. Dlatego tak ważne jest, by uczyć młodych ludzi odpowiedzialności i podejmowania rozsądnych decyzji finansowych.

Liczy się konkret

Skąd pomysł na takie działania? Dlaczego Instytut Wolności realizuje taki, dość nietypowy jak na think tank projekt? Jak mówi Igor Janke, Instytut, którym kieruje, stara się pracować nad przedsięwzięciami, przynoszącymi realny, konkretny efekt.

– Jeśli chcemy, by Polska była silnym i efektywnym państwem, edukacja i budowanie warunków dla rozwoju gospodarki firm jest rzeczą kluczową – podkreśla.

Stąd program kreowania postaw przedsiębiorczych w szkołach i inny projekt Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, na którym wykładają najwybitniejsi polscy menedżerowie, przedsiębiorcy, eksperci i politycy. Stąd wreszcie projekt „Asy polskiej gospodarki”, którego celem jest wspieranie średniej wielkości polskich firm, nad którym to projektem patronat objęło Ministerstwo Rozwoju.

– Młodzi ludzie kończący szkoły i uczelnie mają dużo większe możliwości, niż mieli ich rodzice czy dziadkowie – tłumaczy Janke.

I dodaje, że mogą zarabiać dużo większe pieniądze na starcie czy rozpocząć pracę w dowolnym miejscu na świecie. Jednak ich rodzice czy dziadkowie mieli dużo bardziej przewidywalną przyszłość. Mogli liczyć na to, że prędzej czy później dostaną np. mieszkanie, a kiedy się zestarzeją – na ich konto regularnie będzie wpływać emerytura. Wchodzący dziś na rynek pracy młodzi ludzie nie mają żadnej pewności.

Janke przypomina, że mieszkanie może wiązać się z wieloletnim kredytem (którego warunki mogą w międzyczasie się zmienić), wyuczony zawód może przestać być atrakcyjny, branża, w której rozpoczną pracę, może przestać istnieć, a emerytury – jeśli sami nie zaczną odkładać pieniędzy – mogą nigdy nie zobaczyć. Młodzi ludzie mają dziś więc przed sobą z jednej strony ogromne możliwości, ale z drugiej – olbrzymią niepewność.

– Aby przetrwać i dać sobie radę w życiu, muszą nauczyć się radzić sobie w bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości. Po to, aby im pomóc, wymyśliliśmy ten program – dodaje prezes Instytutu Wolności.

Solidne przygotowanie

Prace nad projektem Instytut zaczął od spotkania ekspertów i ludzi biznesu pod hasłem „Edukacja dla rozwoju – co można dziś zrobić?” w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego. W jego trakcie padło wiele krytycznych ocen obecnego stanu edukacji ekonomicznej w polskich szkołach. Następnie zaproszeni przez Instytut eksperci opracowali analizę podstawy programowej i podręczników szkolnych z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. W ogólnej ocenie tylko niektóre z podręczników realizowały wymagania podstawy programowej, ale nawet ograniczając się do nich, trudno było wskazać książkę, która byłaby dobrym narzędziem dla nauczyciela przedsiębiorczości.

Kolejnym etapem było rozpoczęcie współpracy z wiodącymi, znanymi w środowisku oświaty warszawskimi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 24 Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Niepubliczną Szkołą Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, 2. Społecznym Liceum Ogólnokształcącym STO im. Pawła Jasienicy oraz „Żaglami” Szkołą Podstawową, Gimnazjum i Liceum Stowarzyszenia „Sternik”. Zespół badaczy z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością rozpoczął równocześnie poszukiwania najlepszych praktyk kształtowania postaw przedsiębiorczych nie tylko w Polsce, lecz także na świecie.

Po przeanalizowaniu setek różnych, mniejszych i większych, programów edukacyjnych, badacze i praktycy dokonali wyboru najlepszych. Wyselekcjonowane propozycje rozmaitych działań rekomendowanych dla szkół zebrano w jeden przewodnik. Rozpoczął się etap testów.

– Obecnie działania te są prowadzone pilotażowo już w ponad dwudziestu szkołach – mówi Kacper Nosarzewski z Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Zbierane są opinie nauczycieli, dyrektorów i uczniów. Wnioski z programu pilotażowego pozwolą zweryfikować obecny przewodnik. W nowym roku szkolnym Instytut chce przeprowadzić ogólnopolską akcję wdrażania tych działań w tysiącach polskich szkół.

– Tym razem przewidujemy też działania adresowane bezpośrednio do uczniów za pośrednictwem facebooka. Rozmawiamy też z wielkimi mediami o współpracy przy propagowaniu naszego projektu. Chcemy, by była to wielka ogólnopolska akcja edukacyjna – mówi Igor Janke.

Sprecyzowane oczekiwania

– Celem projektu nie jest tylko wykształcenie menadżerów oraz właścicieli małych i wielkich firm – choć jeśli taki będzie „efekt uboczny”, bardzo będziemy się z tego cieszyć” – tłumaczy Monika Korpas z GetBack.

– Głównym celem jest przygotowanie wszystkich młodych ludzi do tego, by poradzili sobie w życiu; by rozumieli, z czym się wiąże wzięcie kredytu hipotecznego, a z czym wynajęcie mieszkania; by wiedzieli, że praca, którą zdobyli, nie jest im dana na zawsze; by zdawali sobie sprawę, że jeśli od razu nie zaczną oszczędzać pieniędzy, na starość mogą skończyć jako biedacy – dodaje.

Ta akcja nie udałaby się bez zaangażowania wielu nauczycieli, dyrektorów ambitnych szkół, ale też bez wsparcia biznesu.

– Wciąż niełatwo znaleźć wśród właścicieli i zarządzających firmami partnerów, którzy rozumieją potrzebę angażowania się w działalność think tanków. Dlatego jestem zbudowany tym, że GetBack nie tylko wsparł pierwszą część projektu, ale teraz decyduje się, by dalej z nami współpracować. To dobry przykład tego, jak prywatna firma może partycypować w budowaniu nie tylko własnego biznesu, ale i siły państwa. Namawiam inne firmy, by szły śladem GetBack i wspierały projekty, które służą wspólnemu dobru – dodaje Igor Janke.