GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Kancelaria windykacyjna - czym są działania kompleksowe

23 grudnia 2015

Gdy samodzielna windykacja nie przynosi pożądanych efektów, sprawę można przekazać firmie windykacyjnej. Decyzja, który podmiot wybrać może zaważyć na powodzeniu całego procesu odzyskania wierzytelności. Nie podejmuj jej pochopnie.

KANCELARIA PRAWNA CZY FIRMA WINDYKACYJNA?

Nasi klienci pytają nas: „Dlaczego powinienem skorzystać z usług waszej firmy, dlaczego nie pójść do kancelarii prawnej?” Przede wszystkim dlatego, że w GetBack działamy kompleksowo. Wierzyciel, oddając wierzytelności do windykacji, nie ma wiedzy, czy do jej odzyskania konieczne będzie wszczęcie procesu sądowego oraz jakie czynności trzeba będzie podjąć. Zanim skierujemy sprawę do postępowania sądowego, sprawdzamy wnikliwie, co jesteśmy w stanie wynegocjować. Dzięki stałym kontaktom z dłużnikiem większość spraw udaje nam się zakończyć na etapie postępowania polubownego, bez ponoszenia kosztów sądowych.

Kompleksowa oferta działań windykacyjnych w GetBack S.A. obejmuje:

DZIAŁANIA PREWENCYJNE

Przed przystąpieniem do windykacji w GetBack S.A. skrupulatnie rozpoznajemy sytuację dłużnika. Na początku wykorzystujemy narzędzia prewencyjne, czyli takie, które występują na etapie przygotowania do właściwej windykacji. Weryfikujemy dłużnika w celu zabezpieczenia interesów wierzyciela, głównie poprzez dostęp do ogólnodostępnych baz danych oraz przeprowadzanie wizji lokalnych. Zbieramy informacje na temat rodzaju wierzytelności, sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Sprawdzamy, jakim dłużnik dysponuje majątkiem, zbieramy lub uzupełniamy posiadaną dokumentację. W ramach naszej Grupy Kapitałowej działają skipperzy oraz detektywi wewnętrzni. Jeżeli wymaga tego sytuacja, nawiązujemy współpracę z zewnętrznymi firmami detektywistycznymi. Dopiero na podstawie zdobytych informacji obieramy scenariusz dalszych działań.

DZIAŁANIA POLUBOWNE

Następnym etapem jest windykacja przedsądowa. Prowadzimy z dłużnikiem negocjacje zarówno telefoniczne, jak i terenowe. Za pomocą odpowiednio przygotowanej strategii korespondencji dłużnik jest szczegółowo informowany o tym, jak dług został przejęty od pierwotnego wierzyciela, kto jest obecnym wierzycielem w sprawie, jaki jest stan zadłużenia oraz jakie są możliwości negocjacji warunków spłaty, restrukturyzacji zadłużenia, a także jakie są konsekwencje niewywiązania się z podjętych zobowiązań. Na etapie przedsądowym oferujemy usługę windykacji polubownej. Proces ten polega na doprowadzeniu do całkowitej spłaty zadłużenia, której nie dokonano na etapie weryfikacji. Pozwala to uchronić dłużnika przed postępowaniem sądowym i komorniczym. W zakresie windykacji polubownej GetBack S.A. posiada w pełni wdrożone i funkcjonujące rozwiązania informatyczne, które obniżają koszty obsługi i pozwalają skutecznie zarządzać procesem windykacji lub egzekucji długów.

PRACA W BIURZE I W TERENIE

Windykacja polubowna może być prowadzona w dwóch wariantach: biurowym oraz biurowo-terenowym. W drugim przypadku prowadzimy postępowanie windykacyjne równolegle — zarówno z biura, jak i w terenie. W GetBack S.A. mamy do dyspozycji sieć doradców na terenie całej Polski. Dodatkowo posiadamy biura w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Sopocie i we Wrocławiu, w których przyjmujemy dłużników.

ZAPEWNIENIE REPREZENTACJI

Zapewniamy klientowi, który zdecyduje się nam powierzyć sprawę odzyskania wierzytelności, reprezentację przez profesjonalnego pełnomocnika zarówno w postępowaniu sądowym, jak i egzekucyjnym. Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych i gospodarczych zlecamy Kancelarii Prawnej GetBack Mariusz Brysik sp. k.

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII

Ważne jest, by firma, której powierzysz swoją sprawę, szybko podejmowała konkretne i rzeczowe decyzje. Ważne jest, by proces windykacyjny przeprowadzony został sprawnie i skutecznie. Duża firma windykacyjna, taka jak GetBack S.A., która inwestuje w narzędzia wspierające zarządzanie wierzytelnościami, posiadająca odpowiednią infrastrukturę logistyczną i IT, sprawnie i szybko przeprowadza kilka procesów windykacyjnych jednocześnie bez szkody na jakości. Nowoczesne kanały technologii i komunikacji umożliwiają automatyzację prostych, rutynowych czynności. Pozwalają na bieżąco monitorować rozliczenia z wierzycielami, opóźnienia w płatnościach, w sposób automatyczny kontrolują spłaty należności. Dzięki tym narzędziom efektywność naszej pracy zdecydowanie wzrasta.

PROFESJONALNY ZESPÓŁ

Zarządzanie wierzytelnościami to szeroki i skomplikowany obszar usług finansowych. Wymaga się od nas fachowej wiedzy z obszaru prawa, ekonomii, bankowości i wielu innych dyscyplin. Dlatego tak ważne jest, by wybierając firmę windykacyjną zasięgnąć wiedzy na temat zespołu, który ją tworzy. Tak na wrocławskim, jak i na ogólnopolskim rynku plasujemy się w szeregu najskuteczniejszych firm windykacyjnych. Kluczem do naszego sukcesu są w dużym stopniu kompetencje i doświadczenie kadry zarządzającej oraz pozostałych kluczowych pracowników – negocjatorów i prawników. Profesjonalny zespół jest zasadniczym elementem przewagi stabilnych firm windykacyjnych nad konkurencją.

Prosty wybór?

Oczywiście, przed podjęciem ostatecznej decyzji koniecznie trzeba sprawdzić opinie o wybranej firmie. Tu najlepszym i najłatwiej dostępnym źródłem informacji są referencje oraz certyfikaty potwierdzające wiarygodność. Takimi właśnie może pochwalić się wrocławski GetBack S.A. Wprowadzenie nowych technologii w windykacji, sprawne zarządzanie długiem, nowatorskie techniki organizacyjne oraz zaproszenie do współpracy konkurentów uczyniły z nas jednego z liderów polskiego rynku windykacji.