GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Nowa ustawa o odzyskiwaniu długów

02 grudnia 2015

Już w przyszłym roku mają wejść w życie nowe przepisy ułatwiające dochodzenie wierzytelności. Potocznie ustawa wprowadzająca te zmiany nazywana jest ustawą o odzyskiwaniu długów. Ma ułatwić odzyskiwanie należności m.in. tysiącom polskich firm. To ważne, bo około 12% faktur jest w naszym kraju regulowanych z ponad 120-dniowym opóźnieniem (zob. tegoroczny raport Bisnode, opublikowano: link). Na czym polegają kluczowe z proponowanych zmian?

Notarialny nakaz zapłaty

Projekt ustawy przewiduje nadanie notariuszom uprawnienia do wydawania nakazów zapłaty. Umożliwiłoby to firmom znacznie szybsze otrzymanie tytułu egzekucyjnego i – co za tym idzie – szybsze dochodzenie należności, tak ważne, dla uniknięcia zatoru płatniczego. Odciążony zostałby jednocześnie system sądowniczy. Obowiązkiem notariusza lub pracownika zatrudnionego w kancelarii notarialnej, byłoby także osobiste dostarczenie nakazu zapłaty dłużnikowi. Zapis ten ma w założeniu pozwolić na uniknięcie tzw. fikcji doręczenia (kiedy dłużnik dowiaduje się o nakazie zapłaty dopiero o wiele później, np. od komornika).

Do 20 tys. w uproszczonym postępowaniu

W uproszczonym postępowaniu przed e-Sądem będziemy mogli domagać się nie do 10 tys. złotych jak dotychczas, ale do 20 tys. złotych.

Więcej danych z biur informacji gospodarczej

Od przyszłego roku możliwe będzie także otrzymanie informacji zbiorczej, z kilku biur informacji gospodarczej. Proponowane zmiany zmierzają w takim kierunku, by wystarczył w tym celu jeden wniosek. Legislator przewidział również rozszerzenie zakresu danych dozwolonych do gromadzenia w rejestrze o dane dotyczące bezskutecznych egzekucji oraz należności publicznoprawnych. Zmiany te umożliwią sprawniejsze badanie wiarygodności finansowej potencjalnych partnerów biznesowych. Mniej chybionych decyzji w zakresie wyboru wiarygodnych kontrahentów, to mniej niespłaconych faktur.

Spośród zmian, warto odnotować m.in. szerszy zakres spraw rozpatrywanych w postępowaniu grupowym, czy nowe rozwiązania w zakresie procesu budowlanego. Najbardziej zadłużoną branżą polskiej gospodarki jest dziś budownictwo. Z przytaczanych przez stronę rządową danych KRD wynika, że w marcu 2016 zadłużenie przedsiębiorstw budowlanych przekraczało 1,35 mld złotych. Aż 13 z 65 budowlanych spółek giełdowych, figuruje także w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych (RDN). W projekcie Ustawy znalazł się więc m.in. zapis, że inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których zakres został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę.

Propozycje legislacyjne rządu w zakresie ułatwienia dochodzenia wierzytelności, w większości spotkały się z pozytywną reakcją ekspertów oraz przedstawicieli branży windykacyjnej. W ocenie analityków GetBack mogą one znacząco wzmocnić pozycję wierzycieli oraz przyczynić się do ograniczenia liczby zatorów płatniczych. Jeśli prace nad ustawą przebiegały będą zgodnie z harmonogramem, może wejść ona w życie w czerwcu 2017 roku.