GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Rekordowe wyniki Grupy Kapitałowej GetBack

11 kwietnia 2017

Ponad dwukrotny wzrost przychodów netto i o około dwie trzecie wyższy zysk netto — oto wyniki Grupy Kapitałowej GetBack za rok 2016 w porównaniu do roku ubiegłego.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

GetBack S.A. to dziś jedna z wiodących polskich firm działających w branży zarządzania wierzytelnościami. Szybko znalazła się w ścisłej czołówce branży i zbliża się do dotychczasowego lidera rynku. - Wzrost przychodów netto Grupy GetBack w 2016 roku był o około 76 punktów procentowych wyższy niż na­szego największego rodzimego konkurenta. W przypad­ku wzrostu zysku netto przewaga ta wyniosła około 45 punktów procentowych. Przypominam, że gdy pięć lat temu rozpoczynaliśmy działalność, postawiliśmy sobie nad­rzędny cel: stać się numerem jeden w Polsce w branży zarządzania wierzytelnościami. Liczby z naszego ostat­niego sprawozdania finansowego potwierdzają, że jesteśmy coraz bliżej osiągnięcia tego celu - stwierdza Konrad Kąkolewski, Prezes Zarządu GetBack S.A.

Rosnące słupki

Po raz pierwszy w historii Grupy GetBack roczne przychody netto przekroczyły granicę 400 mln zł, a zysk netto – 200 mln zł. Przychody netto Grupy wyniosły 422,7 mln zł (co oznacza wzrost o 104,5 proc. r/r), zysk na działalności operacyjnej 234,7 mln zł (wzrost o 91,5 proc. r/r), a zysk netto 200,3 mln zł (wzrost o 66,5 proc. r/r). Na koniec 2016 roku łączna wartość nominalna zarządzanych przez Spółkę wierzytelności wynosiła 19,4 mld zł przy 2,1 mln spraw w obsłudze, co stanowi odpowiednio wzrost o 39 proc. oraz o 110 proc. w stosunku do stanu na koniec 2015 roku. W samym 2016 roku Grupa GetBack nabyła nowe pakiety wierzytelności o wartości nominalnej netto 4,4 mld zł za łączną cenę nabycia netto 0,9 mld zł.

Przyszłościowa branża

Według wyliczeń Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), polski rynek wierzytelności z roku na rok notuje wzrosty. Trafia na niego coraz więcej wierzytelności bankowych, ale swoje portfele sprzedają też przedsiębiorstwa telekomunikacyjne i ubezpieczyciele. Na koniec III kwartału 2016 roku firmy zrzeszone w KPF zarządzały łącznie 14,7 mln sztuk wierzytelności o łącznej wartości aż 85,4 mld zł. Wartość nominalna wierzytelności obsługiwanych przez polskie firmy rośnie nieprzerwanie od 2010 roku. Konkurencja wśród firm nabywających, a następnie odzyskujących zaległe należności, też jest w związku z tym coraz większa. – W naszej ocenie na rynku widać dużą podaż wierzytelności ze strony instytucji, które chętnie odsprzedają lub powierzają w zarządzanie trudno ściągalne zobowiązania profesjonalnym podmiotom – mówi Paweł Trybuchowski, Wiceprezes Zarządu GetBack S.A. – Aby wyróżnić się wśród konkurencji, od samego początku stawiamy na innowacyjność. Dociekamy, jakich rozwiązań oczekują nasi partnerzy biznesowi. Modelujemy nowe produkty finansowe, a potem wprowadzamy je w życie. To podejście się sprawdza. Po pięciu latach funkcjonowania na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami jesteśmy jedną z czołowych firm w branży.

Zarząd szyty na miarę

Prezes Zarządu Konrad Kąkolewski to menadżer z bogatym doświadczeniem na rynku finansowym, który działalnością i rozwojem spółki kieruje praktycznie od samego początku. – Od marca 2012 roku nasza spółka odzyskała ponad 1,2 mld zł. W pierwszym roku działalności były to „tylko” 2 mln zł. Oznacza to więc ponad 600-krotny wzrost. Te liczby doskonale oddają skalę rozwoju GetBack S.A., a przy okazji uświadamiają, jak bardzo firmy zarządzające wierzytelnościami pomagają utrzymywać płynność finansową przedsiębiorstw – mówi Konrad Kąkolewski.

Współautorem sukcesu wrocławskiej firmy jest Wiceprezes Zarządu Paweł Trybuchowski, uznany ekspert od rynku wierzytelności z wieloletnim stażem w międzynarodowych spółkach, który tak opisuje wzrost skali działalności Grupy Getback: – Rok 2014 zamykaliśmy z 336 osobami na pokładzie. Dziś zatrudniamy 1047 pracowników. - opowiada Paweł Trybuchowski.

Wiceprezes GetBack S.A. odpowiada między innymi za analizę portfeli wierzytelności, które fundusze inwestycyjne następnie nabywają od banków, firm pożyczkowych i telekomunikacyjnych oraz innych przedsiębiorstw. – Na koniec 2014 roku wartość nominalna portfeli wierzytelności zarządzanych przez GetBack wynosiła 5,3 miliardów PLN. Na koniec 2016 roku ta wartość wynosiła 19,4 miliardów PLN. To wzrost o 266,0 proc. – wylicza wiceprezes GetBack. Konrada Kąkolewskiego i Pawła Trybuchowskiego wspomaga starannie dobrany zespół specjalistów, którzy rozumieją wyzwania stojące przed branżą. Są to Anna Paczuska, Wiceprezes Zarządu spółki, odpowiedzialna za relacje z klientami, posiadająca doświadczenie w obszarze polubownego dochodzenia wierzytelności, oraz członkowie zarządu: Bożena Solska – CFO z wieloletnim stażem i doświadczeniem w podmiotach „wielkiej czwórki”, Marek Patuła – ekspert ds. finansowania z 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym, a także Mariusz Brysik – komplementariusz kancelarii prawnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack, zarządzający obszarem prawnym i compliance, czuwający nad wdrożeniem struktur i transakcji. – Menadżerowie, którzy tworzą obecny zarząd GetBack S.A., posiadają znakomite kompetencje, jestem przekonany, że wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności pomoże nam się rozwijać na jeszcze większą skalę – chwali swój zespół Konrad Kąkolewski.

Kierunek: giełda

W marcu 2017 roku ogłoszono dwie decyzje o bardzo dużym znaczeniu dla spółki. Dnia 9 marca Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny GetBack S.A. w związku z ofertą publiczną obligacji emitowanych w ramach programu o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł. Publiczny program emisji obligacji został ustanowiony w celu finansowania działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej GetBack. – Pozyskane środki chcemy przeznaczyć m.in. na dalszy rozwój organiczny, w tym poprzez obejmowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz inwestycje w nowe portfele wierzytelności przez takie fundusze. GetBack S.A. ma już za sobą organizację prywatnych emisji obligacji, które cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów zarówno detalicznych, jak i instytucjonalnych – powiedział Konrad Kąkolewski.

Publiczna emisja obligacji będzie źródłem kapitału na realizację kolejnych transakcji, jesteśmy przekonani, że jako wiarygodny emitent z sukcesem uplasujemy nasze obligacje korporacyjne – dodał Marek Patuła, Członek Zarządu GetBack S.A. Z kolei 28 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GetBack S.A. podjęło uchwały na potrzeby pierwszej oferty publicznej akcji spółki i zdecydowało m.in. o podwyższeniu kapitału spółki. – W moim przekonaniu zapowiedziany niedawno zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji GetBack S.A. będzie ważnym krokiem do dalszego umacniania pozycji na polskim rynku. Jako spółka publiczna będziemy kontynuowali budowanie biznesu transparentnego i wiarygodnego wśród inwestorów, ale także klientów, pracowników czy partnerów biznesowych – deklaruje Konrad Kąkolewski.

Możliwe akwizycje

Jak podano w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy GetBack za 2016 rok, w ocenie Zarządu jednym z trzech filarów rozwoju Grupy powinny stać się akwizycje mniejszych podmiotów. Dlatego też GetBack S.A. rozpoczęła rozmowy ze znaczącymi akcjonariuszami dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami w sprawie nabycia ich akcji. Zarząd zamierza rozwijać działalność Grupy Kapitałowej GetBack w tym obszarze, niezależnie od zwiększenia wartości nominalnej portfeli wierzytelności w ramach segmentu funduszy własnych.