GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Na czym polega skuteczna windykacja?

03 stycznia 2017

Przemyślana i skuteczna windykacja wierzytelności jest niezwykle ważna w prowadzeniu każdego biznesu. Czasy nielegalnych praktyk windykacyjnych odeszły w niepamięć. Dziś żaden przedsiębiorca nie pozwoli sobie na działania wykraczające poza granice prawa i zasad etyki.

Skutecznie, czyli z windykatorem

Samodzielna windykacja często nie przynosi pożądanych efektów. Skutecznym sposobem na szybkie odzyskanie długu jest oddanie wierzytelności w ręce profesjonalistów. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem wierzytelności działają zgodnie z prawem. Dlatego, gdy samodzielna windykacja nie przynosi pożądanych efektów, dłużnik zignoruje wezwanie do zapłaty, a polubowne negocjacje nie przynoszą skutku, sprawę można przekazać firmie windykacyjnej. Firma, której ten proces zostanie zlecony, może obrać jedną z dwóch metod odzyskania wierzytelności: spróbować porozumieć się z dłużnikiem lub wkroczyć na drogę sądowo-egzekucyjną. Należy przy tym pamiętać, że wszczęcie postępowań egzekucyjnych nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez dłużnika.

Skutecznie, czyli polubownie

Wbrew przekonaniom efektywna windykacja nie polega na bezwzględnym egzekwowaniu wierzytelności. Windykator powinien zrobić wszystko, aby odzyskanie wierzytelności odbyło się na drodze polubownej. Dlatego zanim w GetBack S.A. zdecydujemy się na „twardą” windykację, zakładamy dobrą wolę dłużnika i szukamy kompromisu. W GetBack S.A. dokładamy wszelkich starań, aby zakończyć sprawę jak najszybciej i jak najsprawniej. Przede wszystkim jednak staramy się wyczerpać wszystkie możliwości odzyskania wierzytelności już na drodze polubownej. W windykacji polubownej duże znaczenie ma postawa samego dłużnika – to, czy z nami współpracuje, czy odpowiada na powiadomienia i nie unika kontaktu.

Skutecznie, czyli profesjonalnie

Windykacja polubowna polega na monitowaniu (rozmowach) dłużnika i ma doprowadzić do spłaty zobowiązania. Negocjatorzy z GetBack S.A. starają się porozumieć z dłużnikiem, przedstawić mu atrakcyjne, optymalne rozwiązania, dostosować harmonogram spłat do indywidualnej sytuacji zadłużonego. Rozmowa z dłużnikiem jest pierwszą najbardziej efektywną metodą odzyskiwania długów. Chcemy, by dłużnik sam doszedł do wniosku, że lepiej będzie, gdy szybko spłaci swoje zobowiązania. Używamy języka prostego, zrozumiałego. Naszą rolą jest wyjaśnianie i pomaganie tym, którzy faktycznie pomocy potrzebują. Możemy uczciwemu dłużnikowi ułatwić spłatę zadłużenia. Możemy zaproponować rozłożenie długu na mniejsze, bardziej dogodne raty, możemy też zmniejszyć bądź wstrzymać naliczanie odsetek karnych za niespłacanie długu. Dzięki wspólnie wypracowanemu porozumieniu dłużnik uniknie wielu kłopotów i nieprzyjemności, np. skierowania sprawy do sądu, egzekucji komorniczej czy wpisania do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. Na każdym etapie postępowania windykacyjnego uświadamiamy dłużnikowi, jakie są konsekwencje finansowe i prawne nieuregulowania zobowiązań. Windykacja przedsądowa to najlepsza i najbardziej wydajna metoda rozwiązywania konfliktu. Podkreślić przy tym należy, że windykacja polubowna zawsze przynosi określone korzyści. Nawet jeżeli nie uda nam się uzyskać spłaty zadłużenia, to mamy w posiadaniu informacje i dokumenty potrzebne do skutecznego wyegzekwowania wierzytelności na etapie postępowania sądowego.

Skutecznie, czyli szybko

Decydując się na polubowną windykację, należy pamiętać, że może być to proces czasochłonny. Dlatego warto działania te zlecić wyspecjalizowanej firmie windykacyjnej. Skuteczność prowadzonych przez GetBack S.A. postępowań wynika z posiadanego przez nas doświadczenia. Efektywność windykacji polubownej w dużej mierze zależy od tego, jak szybko po powstaniu zaległości zlecisz nam swoją sprawę i tym samym, w jakim czasie my podejmiemy odpowiednie czynności. Z doświadczenia wiemy, że prowadzenie działań od wczesnego etapu powstania zadłużenia umożliwia odzyskanie wierzytelności, bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Będziemy kontaktować się z dłużnikiem w Twoim imieniu i poprowadzimy negocjacje w zakresie wariantów spłaty zadłużenia lub podpisania stosownej umowy ugody.

Skutecznie, czyli kompleksowo

Profesjonalna firma windykacyjna to taka, która podejmuje się kompleksowej obsługi windykacyjnej (windykacja polubowna, windykacja sądowa) i jest gotowa poprowadzić sprawę na każdym etapie jej postępowania. Dlatego jeżeli nie uda się zakończyć postępowania windykacyjnego na etapie windykacji polubownej, przystępujemy do windykacji „twardej” (sądowej). Kancelaria, z którą na stałe współpracuje GetBack S.A., opracowuje optymalny schemat postępowania oraz ustala priorytety dla poszczególnych spraw, co umożliwia uzyskanie maksymalnej skuteczności w postępowaniu egzekucyjnym przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów procesu ponoszonych przez klientów. Podkreślić przy tym należy, że windykacja polubowna zawsze przynosi określone korzyści. Nawet jeżeli nie uda nam się uzyskać spłaty zadłużenia, to mamy w posiadaniu informacje i dokumenty potrzebne do skutecznego wyegzekwowania należności na etapie postępowania sądowego.

Bez wątpienia, zarówno wierzyciel, jak i dłużnik odnoszą największe korzyści ze skutecznie przeprowadzonej windykacji polubownej. Pieniądze szybko wracają do obrotu, nie ma konieczności prowadzenia postępowania sądowego, a współpraca pomiędzy kontrahentami jest w dalszym ciągu możliwa. Ze skuteczną windykacją mamy do czynienia wówczas, gdy uda nam się wypracować korzystne rozwiązania satysfakcjonujące dłużnika i wierzyciela.