GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Skuteczny odzysk

10 kwietnia 2017

GetBack – jedna z wiodących polskich spółek zarządzających wierzytelnościami – kontynuuje rozwój. W samym 2016 r. przychody netto Grupy wzrosły o ponad 100 proc. W ciągu pięciu lat funkcjonowania Grupa GetBack ponad 600-krotnie pomnożyła kwotę łącznych odzysków. Na koniec 2016 r. Grupa zarządzała portfelem wierzytelności o wartości nominalnej 19,4 mld zł.

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów pdf wymagana jest wtyczka Adobe Flash Player - pobierz

 

Spółka zarządzana przez Konrada Kąkolewskiego jest dziś drugim największym graczem na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami pod względem wartości nominalnej zarządzanych portfeli wierzytelności oraz wysokości odzysków z portfeli wierzytelności.

GetBack się umacnia

30 marca 2017 r. Grupa Kapitałowa GetBack, której głównym podmiotem jest GetBack S.A., ogłosiła kolejne wyniki finansowe. W 2016 r. Grupa osiągnęła przychody netto w wysokości 422,7 mln zł, co oznacza wzrost o 104,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Z kolei zysk netto wzrósł w tym czasie do 200,3 mln zł, a zatem wyniósł o 66,5 proc. więcej niż rok wcześniej. – Coraz bardziej zbliżamy się do celu, jaki spółka wyznaczyła sobie pięć lat temu: osiągnąć pozycję lidera w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce – stwierdza Konrad Kąkolewski, prezes zarządu GetBack S.A. – Zwracam uwagę, że wzrost przychodów netto naszej Grupy w 2016 r. był o 76,3 punktów procentowych wyższy od wzrostu przychodów naszego największego konkurenta. W przypadku odzysku netto przewaga ta wyniosła 44,8 punktów procentowych – dodaje Kąkolewski.

Pięć lat wzrostów

Prezes zarządu Konrad Kąkolewski to menadżer z bogatym doświadczeniem na rynku finansowym, który działalnością i rozwojem spółki kieruje praktycznie od samego początku. – Od marca 2012 r. nasza spółka odzyskała ponad 1,2 mld zł. W pierwszym roku działalności były to „tylko” 2,0 mln zł. Oznacza to więc ponad 600-krotny wzrost. Te liczby doskonale oddają skalę rozwoju Grupy GetBack, a przy okazji uświadamiają, jak bardzo firmy odzyskujące należności pomagają utrzymywać płynność finansową przedsiębiorstw – mówi Konrad Kąkolewski.

Współautorem sukcesu wrocławskiej firmy jest wiceprezes zarządu Paweł Trybuchowski, uznany ekspert od rynku wierzytelności z wieloletnim stażem w międzynarodowych spółkach, który tak opisuje wzrost skali działalności Grupy GetBack: – Rok 2014 zamykaliśmy z 336 osobami na pokładzie. Dziś zatrudniamy ok. 1050 pracowników – opowiada Paweł Trybuchowski.

Wiceprezes GetBack odpowiada m.in. za wycenę portfeli wierzytelności, które Grupa nabywa od banków, firm pożyczkowych i telekomunikacyjnych oraz innych przedsiębiorstw. – Na koniec 2014 r. wartość nominalna portfeli wierzytelności zarządzanych przez GetBack wynosiła 5,3 mld zł. Na koniec 2016 r. ta wartość wynosiła 19,4 mld zł. To wzrost o 266,0 proc. – wylicza wiceprezes zarządu GetBack.

Kompetentny zarząd

Konrada Kąkolewskiego i Pawła Trybuchowskiego wspomaga starannie dobrany zespół specjalistów, którzy rozumieją wyzwania stojące przed branżą. Są to Anna Paczuska, wiceprezes odpowiedzialna za relacje z klientami, posiadająca doświadczenie w obszarze polubownego dochodzenia wierzytelności, oraz członkowie zarządu: Bożena Solska – CFO z wieloletnim stażem w firmach „wielkiej czwórki”, Marek Patuła – ekspert ds. finansowania z 20-letnim doświadczeniem w sektorze bankowym, a także Mariusz Brysik – komplementariusz kancelarii prawnej wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej GetBack, zarządzający obszarem prawnym i compliance, czuwający nad wdrożeniem struktur i transakcji. – Menadżerowie, którzy dołączyli do spółki, posiadają znakomite kompetencje. Jestem przekonany, że wykorzystanie ich wiedzy i umiejętności pomoże nam się rozwijać na jeszcze większą skalę – chwali swój zespół Konrad Kąkolewski. – W moim przekonaniu zapowiedziany niedawno zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji spółki będzie ważnym krokiem do dalszego umacniania pozycji na polskim rynku – deklaruje prezes GetBack.