GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Windykator – odzyskiwanie wierzytelności

30 stycznia 2017

Głównym celem profesjonalnie działającej firmy windykacyjnej jest doprowadzenie do porozumienia i ugody z dłużnikiem. Windykator kontaktuje się z osobą zadłużoną wyłącznie po to, by profesjonalnie zająć się obsługą długu, wskazując na rozwiązania mające służyć jego swobodnej spłacie.

Wrocław to największe w Polsce zagłębie zarządzania wierzytelnościami. Często spotykamy się nawet ze stwierdzeniem, że Wrocław jest miastem windykatorów. Gwarantujemy profesjonalne odzyskiwanie długów przy zastosowaniu dostępnych narzędzi i działając w ramach obowiązującego prawa. Specjalizujemy się w windykacji wierzytelności od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Windykator to nie komornik

Zawód windykatora często mylnie utożsamiany jest z zawodem komornika. Podkreślić należy, że jedyne, co łączy oba te podmioty, to fakt, że zarówno komornik, jak i windykator starają się odzyskać przeterminowane należności. Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo o ile działania komornika zmierzają do zajęcia majątku dłużnika, tak firma windykacyjna chce go przed tym uchronić. Nasz pracownik kontaktuje się z osobą zadłużoną, ustala dogodny dla niej, a także akceptowalny przez wierzyciela sposób i harmonogram spłaty zadłużenia. Naszym zadaniem jest dążenie do odzyskiwania długów w możliwie najszybszym czasie, już na etapie postępowania polubownego. W GetBack funkcjonuje sieć doradców na terenie całej Polski. Dodatkowo posiadamy biura w Warszawie, Poznaniu, Sopocie i we Wrocławiu, w których przyjmujemy dłużników.

Zakup wierzytelności

Gwarantujemy przy tym sprawną i rzetelną wycenę. Usługa ta stanowi najistotniejszy element procesu kompleksowego zarządzania wierzytelnościami – zamyka proces dla tych wierzytelności, które z punktu widzenia sprzedającego nie zostały spłacone pomimo zastosowania działań windykacyjnych.

Na etapie windykacji polubownej występujemy w roli mediatorów. Staramy się ustalić przyczyny zwłoki w uregulowaniu zobowiązania oraz występujemy z propozycją rozwiązania tej niekomfortowej dla obu stron sytuacji. Chcemy znaleźć kompromis, który pozwoli zachować możliwość dalszej współpracy pomiędzy dłużnikiem i wierzycielem. Naszym zadaniem na tym etapie postępowania jest odzyskanie wierzytelności bez konieczności angażowania w proces windykacyjny sądu oraz komornika. Dążymy do zawarcia porozumienia dotyczącego warunków spłaty długu. Dlatego tak wiele powierzonych nam spraw kończymy na etapie postępowania ugodowego. Naszą rolą jest przekonanie dłużnika, że pracownik windykacyjny jest jego sojusznikiem. Podjęcie dialogu daje możliwość załatwienia spraw w dogodnym terminie i w przyjaznych warunkach. Współpracując z nami dłużnik może: negocjować warunki zadłużenia, wnioskować o rozłożenie zobowiązania na dogodne do spłaty raty, podjąć negocjacje w sprawie umorzenia części zadłużenia. Naszym zadaniem jest wskazać dłużnikowi drogę wyjścia z zadłużenia i wypracować odpowiednią strategię spłaty. Profesjonalna firma windykacyjna, taka jak GetBack, chce uchronić dłużnika przed kosztownymi procedurami windykacyjnymi, w tym między innymi przed postępowaniem sądowym oraz egzekucyjnym, a także koniecznością ogłoszenia upadłości konsumenckiej.