GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Zasady, które budują biznes

22 lutego 2015

Materiał ekspercki wiceprezesa spółki, Pawła Trybuchowskiego w tygodniku Gazeta Finansowa

Firma windykacyjna zajmuje się najbardziej delikatną częścią działalności biznesowej. Dlatego musi wykazać się dużym profesjonalizmem, etyką i skutecznością. Zasady jej współpracy z klientami są regulowane na wielu płaszczyznach – prawnej, technologicznej, etycznej. Nie bez znaczenia jest też zaufanie, które buduje się dzięki doświadczonej kadrze.

Pierwszym i najważniejszym elementem, kształtującym relacje firm windykacyjnych z klientami jest prawo. Bez szczegółowych regulacji, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na podejmowane działania, współpraca byłaby niemożliwa, bo obarczona zbyt dużym ryzykiem. Podstawowe ustawy, które można w tym kontekście wymienić, to właściwe dla działalności klienta kodeksy, Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, Ustawy Konsumenckie oraz szczegółowe branżowe regulacje.

Bezpieczeństwo

Większość przedsiębiorców, przed rozpoczęciem współpracy, a zdarza się że i w trakcie jej trwania, przeprowadza liczne i szczegółowe audyty dotyczące różnych obszarów działalności firmy. Audytowane są systemy informatyczne (zwłaszcza z punktu widzenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i finansowych, stanowiących tajemnice handlową), procedury, systemy zabezpieczeń i plany ciągłości działania. Zdarza się również, że klient analizuje systemy wynagrodzeń i premiowania pracowników firmy windykacyjnej – jest to dobry przykład na szczegółowość i dokładność takich audytów. Niektórzy przedsiębiorcy zastrzegają sobie jednocześnie szerokie pole ingerencji w sposób obsługi przekazanych wierzytelności, a do podwykonawców podchodzą z dużą ostrożnością.

Profesjonalizm

Innym, równie istotnym elementem, od którego zależą poprawne relacje jest kadra, czyli ludzie, którzy będą w przyszłości występować w imieniu klienta. Ich doświadczenie, kompetencje oraz wyczucie taktu w kontaktach z dłużnikami wpływają bezpośrednio na wizerunek zleceniodawcy. Zdarza się, że klient życzy sobie przedstawienia dossier zawodowego wszystkich pracowników bezpośrednio zaangażowanych w obsługę wierzytelności, które powierza zleceniobiorcy.

Kompleksowość

Kolejnym elementem, związanym już bezpośrednio z konkretną ofertą jaką firma windykacyjna przedstawia klientowi, jest kompleksowość usług oraz jakość ich świadczenia. W trakcie budowania relacji ważne jest dokładne zrozumienie oczekiwań klienta. Warte podkreślenia jest również to, że strategie klientów w ramach zarządzania wierzytelnościami mogą się od siebie różnić, nawet jeżeli działają w tej samej branży.

Koszty

Profesjonalne świadczenie usług wymaga zbudowania kanałów wymiany informacji. Klient, wybierając firmę zewnętrzną, kieruje się nie tylko zwiększeniem efektywności procesu, lecz także optymalizacją kosztów. Windykacja zewnętrzna ma być tańsza, szybsza i sprawniejsza od tej wewnątrz struktury zleceniodawcy. Często jednak przyjęta strategia narzuca takie modele współpracy, które nie tylko optymalizują skuteczność i koszty, lecz także idą o krok dalej – ich zadaniem jest polepszenie struktury bilansowej i optymalizacja podatkowa.

Paweł Trybuchowski