GetBack logo 

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz!

+48 800 230 230

+48 71 771 01 00

kontakt@getbacksa.pl

Zysk netto Grupy GetBack wzrósł w I półroczu 2015 o 215 procent

28 września 2015

Zysk netto Grupy GetBack, jednego z liderów rynku windykacyjnego w Polsce, wzrósł w I półroczu 2015 o 215 procent do 54 milionów PLN, a przychody grupy wzrosły wobec I półrocza 2014 roku o 137 procent do 93 milionów PLN. Tak dynamiczny rozwój był możliwy dzięki strategii efektywnego zarządzania wierzytelnościami, a także ścisłej kontroli kosztów.

Wiceprezes Zarządu GetBack Paweł Trybuchowski tak komentuje wyniki: – To udane półrocze jest wynikiem konsekwentnej realizacji naszej strategii opartej na 3 filarach: zakupie portfeli na własność, obsłudze klientów globalnych oraz affluent (zamożnych). Planujemy w najbliższych miesiącach kontynuować tę strategię i liczymy na systematyczny wzrost wyników. Już teraz jesteśmy jednym z głównych graczy na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami i naszym celem jest umocnienie tej pozycji.

Pierwszy filar działalności Grupy GetBack, czyli obsługa własnych portfeli wierzytelności, odpowiada za 45 proc. sprzedaży, natomiast pozostałe dwa filary (portfele klientów zamożnych i globalnych) to 55 proc. sprzedaży w Grupie GetBack. Grupie udało się zwiększyć miesięczne odzyski do poziomu 25 mln PLN, natomiast dzienny odzysk długów przekroczył w I półroczu 1,2 mln PLN.

Strategia efektywnego zarządzania wierzytelnościami mogła być realizowana także dzięki takim rozwiązaniom jak: wprowadzenie nowych technologii do windykacji, nowatorskie techniki organizacyjne czy zaproszenie konkurentów do współpracy. To ostatnie wydarzenie było pionierskim krokiem na polskim rynku. GetBack w I półroczu 2015 r. dokończył transakcję zakupu portfela wierzytelności od Getin Noble Banku przy udziale międzynarodowego inwestora – PRA Group. W wyniku tej transakcji GetBack został jednym z serwiserów portfela wierzytelności o wartości nominalnej 1,1 mld PLN.

W I półroczu 2015 r. GetBack dokonał wyceny (w znaczeniu analizy wartości portfeli i rekomendacji ich zakupu) łącznie 161 portfeli, z czego zakupiono w przetargach 28 portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 2,3 mld PLN. Spośród innych osiągnięć GetBack w minionym półroczu warto zwrócić uwagę na fakt, że spółka obsługuje już 8 funduszy sekurytyzacyjnych na podstawie zawartych umów na zarządzanie całością lub częścią portfela inwestycyjnego. W omawianym okresie spółka została także członkiem prestiżowej Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Dalsze plany rozwoju Grupy GetBack obejmują umacnianie funduszy zamkniętych m.in. poprzez pozyskiwanie dużych portfeli wierzytelności, budowę konsorcjum oraz wykorzystywanie innowacyjnych sposobów przeprowadzania transakcji zakupu portfeli wierzytelności, które pozwalają na optymalizację kosztową, prawną i podatkową. – Planujemy także poszerzać obsługę konsumentów pobierających towar lub usługę z odroczonym terminem płatności, w tym również wierzytelności zabezpieczonych hipoteką, a także pozyskać doświadczenie w obszarze windykacji dłużników pochodzących z sektora biznesowego – zapowiada wiceprezes Trybuchowski.